55 prosent av de spurte mener kommunegrensene bør være som i dag. Mest negative til sammenslåing er Senterpartiets velgere, mens Høyrevelgerne er mest positive. Her fra Utsira kommune utenfor Haugesund .  FOTO: NINA LARSON / SCANPIX
55 prosent av de spurte mener kommunegrensene bør være som i dag. Mest negative til sammenslåing er Senterpartiets velgere, mens Høyrevelgerne er mest positive. Her fra Utsira kommune utenfor Haugesund . FOTO: NINA LARSON / SCANPIX

Nordmenn flest vil beholde dagens kommuner

Oslo (NTB): Flertallet av de spurte ønsker å beholde kommunen sin som den er i dag, viser en meningsmåling som Sentio har laget for Klassekampen.

55,9 prosent svarer at deres kommune bør være som i dag. 35,5 prosent sier ja til sammenslåing med én eller flere av nabokommunene, mens 8,6 prosent ikke har noen mening i saken eller er usikre, viser Klassekampens Sentio-måling.

Det er kun blant velgere som stemmer Høyre at det er flertall for kommunesammenslåing. 53,1 prosent av dem som har Høyre nærmest sitt hjerte, er for sammenslåing. I motsatt ende er det Senterpartiets velgere som ivrer minst for kommunesammenslåing. 71 prosent av dem vil beholde dagens kommunestruktur. (©NTB)