KIRKE FOR ALLE: Organisasjonen Åpen folkekirke stiller med egne lister i kirkevalget i håp om å få gjennom vigsel av homofile i kirken. Foto: John Moore/Getty Images/AFP
KIRKE FOR ALLE: Organisasjonen Åpen folkekirke stiller med egne lister i kirkevalget i håp om å få gjennom vigsel av homofile i kirken. Foto: John Moore/Getty Images/AFP

I år kan DU kuppe valget og avgjøre om homofile skal få gifte seg i kirken

Organisasjon stiller med egen liste under kirkevalget i håp om å få gjennom kirkelig vielse av homofile.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kirkens beslutning om å si nei til likekjønnet ekteskap skapte reaksjoner i fjor. Rekordmange nordmenn meldte seg samme år ut av den norske kirke.

11.200 personer meldte seg ut i 2014 ifølge kirken selv.

Organisasjonen Åpen folkekirke slår i dag et slag for å snu kirkerådets beslutning og stiller i år med en egen liste til kirkevalget. En liste som kun inneholder kandidater som er for en liberal kirke og for at både heterofile og homofile kan gifte seg i kirken.

To lister

I høst vil ni av elleve bispedømmer derfor ha to lister ved valgurnene under kirkevalget. En som er nominasjonslisten fra Den norske kirke, og en som er listen fra organisasjonen Åpen folkekirke.

Leder i Åpen folkekirke, Sturla Stålsett. FOTO: SCANPIX
Leder i Åpen folkekirke, Sturla Stålsett. FOTO: SCANPIX

– Forskjellen på de to er at på nominasjonslisten er det representanter delt ut i fra geografi, alder og syn på kirken. Her vil man finne både konservative og liberale representanter. På vår liste står alle representantene på samme plattform, men vi har den samme bredden i alder, kjønn og bosted, forklarer leder for organisasjonen Åpen folkekirke, Sturla Stålsett.

Listene stiller på lik linje ved valget. Det er ikke slik at den ene er offisiell og den andre uoffisiell, ifølge Stålsett.

Gjennomsnittlig valgdeltakelse under kirkevalget har de siste årene ligget på rundt 13 prosent ifølge kirkens egen hjemmeside. Stålsett håper på større deltakelse denne gangen.

– Kirkevalget har fått en veldig kompleks og vanskelig valgordning. Derfor er vårt enkle budskap at man må huske ordet åpen. Velger man listen fra Åpen folkekirke kan man få inn kandidater som er pliktet å følge ett program og som jobber for at likekjønnede ekteskap skal være lov i kirken, sier Stålsett.

Stort engasjement

Han har ikke oversikt over antall støttespillere organisasjonen har, men viser til det store engasjementet rundt debatten om likestilt ekteskap i fjor.

– Alle som ønsker at det skal være likestilling mellom heterofile og homofile og alle dem som er for likekjønnede ekteskap bør bruke stemmeretten. Folk som ønsker at den norske kirke skal fortsette å være et rom for alle, de som kommer ofte og de som kommer sjeldent i kirken, sier Stålsett.

Han sier organisasjonen vil jobbe for en kirke som er engasjert i sosiale spørsmål og en inkluderende kirke.

– Hadde holdt med en liste

Avdelingsdirektør i kirkerådet Ole Inge Bekkelund forteller at flere av kandidatene på den opprinnelige nominasjonslisten vil ha likt syn som Stålsett i flere kirkelige spørsmål. 

– Kirkemøtet, som vedtok kirkens valgregler i 2014, valgte å la valget ha en prioritert liste fra en nominasjonskomite som utgangspunkt. Nominasjonskomiteene sikrer en god bredde, slik at velgerne har konservative, liberale, unge og gamle fra ulike steder å velge mellom, sier Bekkelund. 

Han understreker at det ved lokale kirkevalg også tidligere har vært vært åpent for grupper av andre forslagsstillere å fremme kandidatlister, men at det er første gang dette gjøres på nasjonalt nivå.

– Sekretariatet kom opprinnelig med en innstilling på at man skulle vente til 2019 med å ha flere lister, men slik ble det ikke. Stålsett og Åpen folkekirke har gjort en stor jobb som har greid å stille med egne lister allerede i år, sier Bekkelund.

Bekkelund sier i likhet med Stålsett, at den største forskjellen er at på nominasjonskomiteens liste er ulike syn på kirken representert, mens på Åpen folkekirke sin liste har alle representantene samme, liberale syn på kirken.

– Utgangspunktet for årets valg blir liste mot liste, men resultatet kan bli at kirkemøtet består av en blanding fra de to, sier Bekkelund.

Kirkevalget holdes i september, samtidig med fylkestingsvalget og kommunevalget. Valget holdes på steder i umiddelbar nærhet til de andre valgene og alle som er medlem i den norske kirke har stemmerett. I motsetning til andre valg kan man stemme ved kirkevalget fra man er 15 år gammel.