Slik hjelper myndighetene mennesker uten lovlig opphold til å få jobb og trygderettigheter

Utlendinger uten lovlig opphold bruker skattekort som smutthull for å få seg bankkonto og trygderettigheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiet fortviler over skattemyndighetene som gir skattekort til personer uten arbeidstillatelse og lovlig opphold.

Ingen vet hvor mange dette gjelder, men ordningen har eksistert i årevis, og vi må anta at problemet er omfattende. Personer får disse skattekortene både med ekte og falsk identitet.

– Det er uheldig at personer uten lovlig opphold i Norge får skattekort. Vi har i forbindelse med utlendingskontroller avdekket personer uten lovlig opphold, men som har skattekort og som har tatt arbeid. Det er faktisk ulovlig i henhold til utlendingsloven, fastslår Ane Kvaal, leder for Felles forvaltningsenhet ved Hordaland politidistrikt til TV 2.

Enkel oppskrift

En person ankommer for eksempel Norge fra et land utenfor EU/EØS-området. Han eller hun er her uten lovlig arbeids- og oppholdstillatelse. Noen har allerede fått avslag på sin søknad om arbeidstillatelse.

Men, ved å henvende seg til et skattekontor klarer flere å få utlevert skattekort selv om de ikke har fått arbeidstillatelse. Skattekortet gjør det lett å få jobber.

Og ikke nok med det. Får man skattekort, får man også et såkalt D-nummer. Det åpner for at man kan skaffe seg bank- og kredittkort, og trygderettigheter.

Får dagpenger

Når en har jobb så betaler en skatt og opparbeider seg rettigheter. Personer uten lovlig opphold, men med skattekort, fått utbetalt dagpenger opp mot 17 tusen kroner i måneden fra NAV.

Å skaffe seg et skattekort åpner bokstavlig talt mange dører for personer som ikke har fått arbeids.- og oppholdstillatelse.

Ofte utnytter både arbeidstakere - og arbeidsgivere - bevisst systemet. Normalt skal vedkommende som søker jobb, registreres hos både UDI og politiet og får da enten avslag eller arbeids- og oppholdstillatelse før vedkommende kan jobbe lovlig. Men mange arbeidsgivere aksepterer skattekort, uten å sjekke om vedkommende har lov å arbeide i landet.

– Et skattekort er ingen arbeidstillatelse. Det er faktisk straffbart for en arbeidsgiver å ansette personer uten lovlig opphold, presiserer Kvaal overfor TV 2.

Dårlig kommunikasjon

Etatene UDI, politiet og skattemyndighetene, har i dag for dårlig kommunikasjon seg i mellom. Dette er et problem som har vært kjent i flere år. Ingen vet derimot hvor mange som misbruker systemet.

– Det er klart uheldig dersom en person får avslag hos utlendingsmyndighetene på oppholdstillatelse, og så går man til skattemyndighetene og får et skattekort, sier Ane Kvaal.

– Per i dag har ikke vi god nok oppdatert informasjon om status til disse personene til å nekte folk skattekort etter vår vurdering, forklarer skattedirektør Hans Christian Holte i Skattedirektoratet.

Ingen vet hvor mange som derfor har klart å misbruke systemet i svært mange år.

– Et dilemma

ILLUSTRASJONSFOTO
ILLUSTRASJONSFOTO

– Jeg har tro på at den løsningen som UDI utvikler skal gi oss den oppdatert informasjonen som gjør at vi også kan forholde oss til dette med oppholdstillatelse når skattekort skal utstedes, sier Holte til TV 2.

– Hva tenker du om saken?

– Dette er et dilemma. På den ene siden ønsker ikke vi å støte arbeidstakere som kommer til Norge ut i svart arbeid fordi vi ikke gir dem skattekort. På den annen side har vi ikke godt nok oppdatert informasjon om oppholdstillatelse til å forhindre at personer uten oppholdstillatelse, likevel får skattekort, sier Holte.