Nesten halvparten av de kommunale veiene må oppgraderes

Ny rapport viser at det står svært dårlig til med kommunale veier over hele landet.

Over hele landet finnes det kommunale veistrekninger som er i svært dårlig forfatning. 

På bakgrunn av flere dårlige veistrekninger har Multiconsult laget en rapport som viser at nesten halvparten av det kommunale veinettet trenger oppgradering.

Se bilder av veiene nederst i saken!

Bekymret over etterslepet

– Andelen veier som er i ganske dårlig forfatning øker, ikke bare er det litt flere hull i veiene, men det er et ganske grunnleggende behov som øker og det er bekymringsfullt, sier avdelingsdirektør i KS, Lasse Jalling til TV 2.

Det er kommunenes egen interesseorganisasjon KS  som har bestilt rapporten.

Ifølge rapportens beregninger vil det koste mellom 28 og 38 milliarder å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet.

HAR IKKE RÅD: Vareordfører i Osterøy Jarle Skeidsvoll sier kommunen ikke har råd til å fornye veiene.
HAR IKKE RÅD: Vareordfører i Osterøy Jarle Skeidsvoll sier kommunen ikke har råd til å fornye veiene.

– Om man venter for lenge blir det enda mer kostbart å utbedre. Utfordringen er at fordi så mye av veiene er i såpass dårlig forfatning, så blir det veldig kostbart, og da øker problemet suksessivt, sier Jalling.

– Vei blir ikke prioritert

Til tross for et stort og økende forfall på norske veier er veibudsjettet til kommunene bare økt med åtte prosent siden 2009. Jalling tror årsaken er at lokalpolitikere kan føle at de må prioritere for eksempel flere plasser på eldrehjem eller barnehage.

– Jeg tror enkelt og greit at det er slik at når de kommunale budsjettene er såpass stramme at du må prioritere, så vinner ikke alltid vei frem fordi det er andre behov som oppleves som enda mer prekære, sier Jalling.

Varaordfører: – Regjeringen må ta ansvar

På Osterøy i utenfor Bergen er det 10 mil med kommunale veier. Omtrent halvparten av dem burde vært rustet opp. Veiene på Osterøy har ikke blitt oppgradert de siste fem årene. En av dem som daglig kjører på de dårlige veiene er varaordfører i kommunen, Jarle Skeidsvoll.

– Det er hompetitten hompetatten, disse veiene er laget i en tid med lettere kjøretøy. Veidekket er for dårlig og klimaet har også tatt sitt tak i veiene, sier Skeidsvoll.

Han sier kommunen ikke har råd til å oppgradere veiene selv og mener regjeringen må komme på banen.

– Løsningen på dette er at staten må se sitt ansvar å tilføre mer ressurser til kommunene for vedlikehold, sier Skeidsvoll.