Bankene varsler strammere kredittpraksis i årets tredje kvartal, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse. . 
Foto: Krister Sørbø / SCANPIX
Bankene varsler strammere kredittpraksis i årets tredje kvartal, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse. . Foto: Krister Sørbø / SCANPIX

Nå blir det vanskeligere å få lån

Bankene varsler strammere kredittpraksis i årets tredje kvartal, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse. Dermed kan det bli vanskeligere for folk å få lån – særlig for førstegangskjøpere.

Ifølge undersøkelsen fortsatte etterspørselen etter lån å øke i årets andre kvartal, noe som også gjelder fastrentelån.

– Bankene rapporterer om uendret kredittpraksis i andre kvartal. De venter strammere kredittpraksis overfor husholdningene i tredje kvartal, heter det i meldingen fra Norges Bank.

Særlig gjelder den strengere praksisen førstehjemslån.

– Makroøkonomiske utsikter, risikovilje og kapitaldekning trekkes frem som forklaringsfaktorer. Innstrammingene har trolig også sammenheng med regjeringens forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig som virker fra 1. juli i år. Bankene varsler innstramminger i lånebetingelsene for maksimal gjeld i forhold til inntekt og boligens verdi i 3. kvartal, skriver Norges Bank.

Mens husholdningene sto for en økt etterspørsel etter lån i andre kvartal, var etterspørselen fra foretak uendret. For begge typer lån melder bankene om lavere marginer i årets andre kvartal. Utlånsmarginene til husholdninger ventes å falle videre i tredje kvartal. (©NTB)