BEVÆPET: Dette bildet viser Ishaq Ahmed i Syria, og ble lagt frem under hovedforhandlingene i Oslo tingrett. FOTO: Politiets sikkerhetstjeneste
BEVÆPET: Dette bildet viser Ishaq Ahmed i Syria, og ble lagt frem under hovedforhandlingene i Oslo tingrett. FOTO: Politiets sikkerhetstjeneste

Terrortiltalt 24-åring dømt til åtte års fengsel

Mandag kom en ny historisk terrordom i Oslo tingrett, da Ishaq Ahmed (24) ble dømt til åtte års fengsel.

24-åringen er den første norske fremmedkrigeren som er dømt etter straffelovens paragraf 147 a. Dommen er i tråd med statsadvokat Geir Evangers påstand. I dommen legges det blant annet vekt på at han har inngått terrorforbund med både terrororganisasjonene som da het ISIL og Jabhat al-Nusra, og «hans aktive bevæpnede deltakelse i ulike oppdrag for organisasjonene i Syria i en periode på fl