SKADELIG: Fostre som får i seg nikotin under svangerskapet har større sjanse for å miste livet i krybbedød. Fremdeles røyker syv prosent av gravide ved starten av svangerskapet.  FOTO: TORE MEEK  / SCANPIX
SKADELIG: Fostre som får i seg nikotin under svangerskapet har større sjanse for å miste livet i krybbedød. Fremdeles røyker syv prosent av gravide ved starten av svangerskapet. FOTO: TORE MEEK / SCANPIX

– Enkelte gravide røyker fordi de ikke vil ha for store babyer

Jordmor sjokkert over argumentene til enkelte gravide som nekter å stumpe røyken. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I snitt røyker syv prosent av gravide i Norge når de kommer til sin første svangerskapskontroll hos jordmor eller lege. Men det er stor variasjon mellom kommunene og fylkene i landet. 

Se tallene for din kommune i grafikken lenger ned i saken!

I øykommunen Leka i Nord-Trøndelag røyker hele 40 prosent av de gravide i starten av svangerskapet.

Det viser gjennomsnittstall fra Medisinsk fødselsregister for årene 2004-2013*.

Sjokkert over røykeargument

Heidi Klingen Lauten er jordmor blant annet på Leka. Hun fortviler over at så mange velger å røyke til tross for at de er fullstendig klar over at det kan få alvorlige følger for barnet.

– De gravide som røyker vet at det er skadelig, men hos enkelte er det likevel ikke motivasjon til å slutte. Noen bruker til og med argument om at de ikke vil at barna skal bli så store, og det er jo sjokkerende, sier Leuten.

Forskning bekrefter at mors røyking gir lavere gjennomsnittsvekt hos nyfødte. Men det er ikke nødvendigvis en fordel å være liten først i livet.

– Det er jo sant det, at fødselsvekten blir lavere hvis man røyker. Men røyking i svangerskapet kan få andre alvorlige konsekvenser, og det mest alvorlige er økt fare for dødfødsel eller krybbedød. Risikoen for dette øker jo mer den gravide røyker, sier forsker Liv Grøtvedt ved Folkehelseinstituttet.

RØYKER: Under halvparten av norske kvinner som røyker i starten av svangerskapet greier å stumpe røyken.  FOTO: (ILLUSTRASJON) / COLOURBOX
RØYKER: Under halvparten av norske kvinner som røyker i starten av svangerskapet greier å stumpe røyken. FOTO: (ILLUSTRASJON) / COLOURBOX

Færre gravide røyker

Også mellom landsdelene er forskjellene store. Dobbelt så mange gravide røykte i Hedmark som i Vestlandsfylket Hordaland (se grafikk over fylkene i lenger ned i saken).

Tall fra Folkehelseinstituttet viser samtidig at røykevanene blant gravide går i riktig retning. Det blir stadig færre som vanerøyker under svangerskapet.

Mens nesten hver femte kvinne i 1999 sa de fremdeles røkte mot slutten av svangerskapet, var det bare ca fire prosent som oppga at de røkte i fjor.

– For få vet at snus er farlig

– Røyking i svangerskapet har gått ned og det er en positiv utvikling. Men problemet er at snusingen overtar for noe av røyken, særlig blant de unge. Vi vet at snus og røyk har mange av de samme skadevirkningene for fosteret, sier Grøtvedt.

Til tross for at helsestasjonene informerer om snusfarene for fosteret, medgir hun at dette ikke har kommet godt nok ut til folk.

– Her har vi et opplysningsproblem, for det har nok ikke nådd helt ut til de gravide, sier Grøtvedt.

Jordmor Leuten er enig i at snusbruk er en ny utfordring.

– Vi ser heldigvis en positiv utvikling når det gjelder røyking, men snus er en ny trend særlig blant unge jenter og det sliter vi med å få luket vekk, sier hun.

Foreløpig finnes ingen tall som dokumenterer snusbruk blant gravide.

Unge uten utdanning røyker mest

Ifølge Liv Grøtvedt ser man sosiale ulikheter mellom de som velger å røyke og de som kaster røyken når de blir gravide.

– Det er høyere andel av helt unge, ofte single mødre og kvinner som enda ikke har kommet i gang med utdanning som røyker i svangerskapet, sier Grøtvedt.

Folkehelseinstituttet er opptatt av at jordmor snakker skikkelig med gravide røykere om risikoen de utsetter barna for. De mener kvinner som ikke klarer å stumpe røyken bør få tilbud om avvenningskurs.

Gir informasjon på ungdomsskolen

Kontrasten fra Leka er stor til den lille sørlandskommunen Åseral. Her var det bare fem prosent av de gravide som røkte i starten av svangerskapet samme tiårs-periode.

Jordmor i kommunen Kjari Ljosland sier de har satset mye på å begrense røyking helt ned i ungdomsskolen, og tror forklaringen på de gode tallene kan ligge her.

– Informasjon betyr mye. Vi går inn i skolen og jobber for å få ungdommene til ikke begynne å røyke. Personlig er jeg opptatt av å gi god informasjon om skadevirkningene, sier Ljosland.

At informasjon hjelper er tydelig. Hele 40 prosent av dem som røykte i starten av svangerskapet i 2014 stumpet røyken.

Røykte videre etter krybbedødsfall

Men for enkelte spiller det ingen rolle at man kjenner skadevirkningene. En jordmor TV 2 har vært i kontakt med forteller at en kvinne som røykte under svangerskapet mistet sitt barn i krybbedød kort tid etter fødselen.

Da hun igjen ble gravid, fortsatte hun å røyke til tross for at jordmoren gjentatte ganger forklarte at det var risiko for at også dette barnet ville dø i krybbedød.

– Dersom du røyker med barn i magen kan man si at du gir ungen din litt gift hver dag. Dessuten er det noe som tyder på at barnet også kan venne seg til røyken, og lettere begynne å røyke selv når de blir ungdommer. De blir på en måte født inn i en avhengighet, påpeker forsker Liv Grøtvedt hos Folkehelseinstituttet.

* På grunn av en feil i innrapporteringen av tallene for gravide røykende i 2006 og 2007 er disse årene utelatt fra statistikken. Oslo og Akershus har for få innrapporterte tall i forhold til antall gravide, derfor er disse fylkene ikke med i statistikken. Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet.