De blå-blå vil kreve inn 21 milliarder i bompenger

Det er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen selv som har foreslått veiprosjektene.

Det er snart to år siden valgkampen hvor Frp lovet velgerne et bomfritt Norge. Valgkampen førte partiet i regjering, men bomfritt, det har det ikke blitt.

TV 2 har sett på veiprosjektene Ketil Solvik Olsen selv har utarbeidet og foreslått det siste året. Tallenes tale er at bompengene vil fortsette å renne inn i statskassen, på tross av lovnadene.

Solvik-Olsen foreslår å kreve inn 21,7 milliarder kroner i bompenger fra norske bilister. I flere av veiprosjektene legger Frp-statsråden opp til at bilistene må betale mer i bompenger enn det selve veien koster.

Arbeiderpartiet mener Frp har kommet med falske lovnader.

– For oss er det åpenbart at Frp ikke har noen troverdighet i spørsmålet om bompenger lenger. De gikk til valg på å avskaffe bompengene. Dette viser at det var tomme ord, sier transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen om tallene.

Solvik-Olsen mener nordmenn hadde måttet regne med å betale enda mer, dersom partiet hans ikke hadde sittet i regjering.

– For det første så viser det at vi har lagt frem veldig mange veiprosjekter, for det andre viser det at stortingsflertallet fortsatt vil ha bompenger. Men hadde du regnet på hva bompengeandelen ville vært på de prosjektene om vi ikke hadde sittet i regjering, så ville bompengene vært enda mye høyere, sier samferdselsministeren.

Må betale mer fire steder

Bompengeandelen, altså hvor mye bompenger vi må betale i forhold til prisen på veien, har gått noe ned.

Solvik Olsen forteller likevel ikke noe om at bilistene skal betale mer enn det veien koster i fire av de nye prosjektene han har startet.

På riksvei 36 i Telemark, riksvei 23 i Buskerud, i Bodø og på e 134 mellom Damåsen og Sagrenda må man betale mer. 

– Kan du stå for at bilistene i flere prosjekter må betale mer enn det veien koster å bygge?

– Jeg er veldig stolt av at vi gjennom vår politikk har spart bilistene for mange milliarder kroner i bompenger gjennom at vi har økt de statlige bidragene. Så kan jeg som Frp-er ønske at vi skulle fått flertall for enda mer, men vi må finne ut hva det er balanse for å få gjennomslag for i Stortinget, svarer Solvik-Olsen.

Han legger til at takstene vil bli lavere etterhvert.

Vi har lagt frem en bompengereform, der poenget er at staten skal ta mer av finansieringen. Når dette trer i kraft fra 2016, så vil de statlige andelene økes, bompengeandelene går ned, og takstene vil reduseres, sier Frp-statsråden til TV 2.

Disse tallene viser hvor mye bompenger vi må betale i forhold til prisen på veien. FOTO: GRAFIKK / TV 2
Disse tallene viser hvor mye bompenger vi må betale i forhold til prisen på veien. FOTO: GRAFIKK / TV 2