De tre fra Trøndelag, Mats Monsen, Tommy Dahle og Tea Kristine Hermansen Broholm mente at de burde få en erstatning i størrelsesorden 100.000 - 150.000 kroner. De tre mistet båten over til Utøya, den samme båten som gjerningsmannen ble med over, og de tre ble lamslåtte stående på landsiden, hjelpeløse vitner til den ufattelige tragedien som fant sted der ute.

De unge leirdeltagerne opplevde selv at de var i livsfare, og har alle fortsatt psykiske skader som følge av hendelsene.

Men retten mener likevel ikke at de skal ha erstatning. 

Sør-Trøndelag tingrett skriver at voldsoffererstatningsinstituttet er ment for dem som er helt direkte rammet i tilfeller hvor gjerningsmannen ikke gjør opp for seg.

Videre skriver retten at de tre saksøkerne ikke er å anse som skadelidte i lovens forstand.

I alt har staten utbetalt over 420 millioner kroner i voldsoffererstatning etter Utøya-katastrofen.

Ingen som befant seg på land har så langt fått erstatning.