TRYGGHET: Pensjonistforbundet mener alle som skal jobbe i helse- og omsorgssektoren for eldre må ha vandelsattest. Foto: Frank May / NTB scanpix
NB! MODELLKLARERT
TRYGGHET: Pensjonistforbundet mener alle som skal jobbe i helse- og omsorgssektoren for eldre må ha vandelsattest. Foto: Frank May / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT

Krever vandelsattest for ansatte i eldreomsorgen 

Pensjonistforbundet mener eldre som bor på sykehjem ikke er godt nok sikret mot seksuelle overgrep. 

Pensjonistforbundet krever nå at alle ansatte som jobber i helse- og omsorgssektoren må ha vandelsattest fra politiet. 

Plettfri vandel 

Ved seksuelle overgrep mot eldre er mørketallene store, og Pensjonistforbundet mener eldre på norske sykehjem ikke er godt nok sikret mot seksuelle overgrep. 

Nå mener de det er på tide at eldres sikkerhet ivaretas. 

– Vi vil at alle skal ha en plettfri vandel når de jobber i omsorgsyrker for eldre, sier Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet til TV 2. 

Vandelsattest er i dag påkrevd for de som jobber med barn og funksjonshemmede. Helseminister Bent Høie sier overgrep mot eldre er sjeldent, men at man ikke vet nok om problematikken. 

– Vi vet nok ikke nok om omfanget. Men vi vet at det skjer, og hver gang det skjer er det en gang for mye, sier Høie. 

Vurderer kravet

Regjeringen vurderer nå kravet fra pensjonistforbundet 

– Det er noe som har kommet som et klart ønske fra Høyre og Fremskrittpartiet i de store byene som Oslo, Bergen og Tromsø. Så det er noe regjeringen vil vurdere om skal innføres, sier Høie. 

Pensjonistforbundet mener Høie må ta grep umiddelbart. 

– Jeg synes han skulle applaudere det. Det er mye tøffere av en helseminister å applaudere et forslag fra pensjonsistforbundet, som går ut på å sikre den eldres hverdag på sykehjem. Det at han skal vurdere det er altfor svakt, sier Olimb Norman i Pensjonistforbundet.