Tollvesenet har nå sendt ut varsle til over 122.000 nordmenn, som risikerer å få bilen avskiltet, fordi årsdavgfiten ikke er betalt. Foto: Erlend Aas / SCANPIX
Tollvesenet har nå sendt ut varsle til over 122.000 nordmenn, som risikerer å få bilen avskiltet, fordi årsdavgfiten ikke er betalt. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Her er de dårligst til å betale årsavgiften

122.883 biler risikerer å bli avskiltet.

Det er faktisk slik i mange av fylkene på Østlandet, at det er de som bor i de mindre kommunene, som ikke har vært så flinke til å betale årsavgiften.

I Vestfold viser tallene fra Tollvesenet, som i disse dager sender ut varsel om at 122.883 kjøretøy i Norge risikerer å bli avskiltet, at Lardal har de dårligste betalerne. 4,82 prosent av bileierne i Lardal har unnlatt å betale, mens 4,81 prosent i Andebu skylder årsavgiften.

Bileierne som byr i bykommunene Larvik, Sandefjord og Tønsberg er best i fylket, og slik er tendensen også i flere av de andre fylkene på Østlandet.

LES OGSÅ: Å leie eller å eie – det er spørsmålet

Manglende evne og vilje

– Jeg tror dere tenker like lurt som oss på dette, men det er slik mange steder, at de som bor i fylkene er flinkere til å betale årsavgiften. Det kan være mange årsaker til det, men det vel slik ar risikoen for å bli oppdaget er lavere i forhold til å kjøre rundt i byene, ler Dag Ramsjø i tollregion Oslo og Akershus.

Han forteller at det ikke er store variasjoner i antallet som ikke betaler avgiften fra år til år, og at det i hovedsak er to grunner:

– Det er manglende betalingsevne som er hovedårsaken og deretter er det manglende betalingsvilje. Folk er sløve, sier Ramsjø.

Det er heller ikke grunn til at de som bor på bygda skal ha bilene sine stående i garasjer og bak låver.

– Det er like lite lurt å betale årsavgift både på bygdene og i byer. De som avskilter disse bilene før 1. juli får refundert halve årsavgiften, sier Ramsjø.

Hvem er best og verst i landet?

I Vestfold er det 3,97 prosent av de som skal betale årsavgift, som nå får varselet og purring. Bare bileiere i Hedmark er dårligere. Der er det 4,01 prosent, mens det på landsbasis sendes ut purring på 3,38 prosent av de totalt drøyt 3,6 millioner bilene som skal betale 9,6 millioner kroner i årsavgift.

Og hvem er best i landet til å betale årsavgiften? Det er Sogn og Fjordane, der bare 2,3 prosent risikerer avskilting. På kommunenivå er det Hattfjelldal i Nordland som er best. Der har bare 1,04 prosent ikke betalt.

I Hasvik i Finnmark har nesten hver tiende bileier ikke betalt årsavgiften.

Tollvesenet har også en utfordring med eiere som bor i utlandet, eller har klart å registrere biler uten å knytte dem til fylke eller kommune. Totalt 13.297 biler er av denne typen, og bare en tredjedel har betalt.

Les flere bilsaker i Østlandspostens bilmagasin her

Les også: Slik unngår du å bli avskiltet