PST vil stoppe terror med datasnoking

Justisministeren er positiv til forslaget som hans to forgjengere la i den politiske skuffen.

Kommunikasjon over internett og telefon har blitt vanskeligere å avlytte.

Mange har blitt sikkerhetsbevisste, og kryptering brukes av stadig flere.

Justisminister Anders Anundsen er nå positiv til å gi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) lov til å installere spionprogrammer og overvåke datamaskiner til personer sikkerhetstjenesten har i søkelyset.

Vil bruke spionprogrammer

PST-sjefen sier at slik dataavlesning er helt nødvendig for å kunne stanse terrorister og hindre voldshandlinger.

– Vi ser at de vi er bekymret for, i større grad enn tidligere og stadig oftere, bruker krypteringsmidler. Enten de prater eller de kommuniserer på data, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til TV 2.

– Det å kunne knekke krypteringen er viktig for oss hvis vi skal kunne få innholdet i samtaler og kommunikasjon.

PST sier de må kunne følge den teknologiske utviklingen på samme måte som de som planlegger terror, og vil overvåke datamaskiner, blant annet ved hjelp av spionprogrammer.

– Det kan for eksempel være å installere en trojaner, etter rettslig kjennelse, hos en person som vi er bekymret for. Og så kan vi da lese tastaturet. På den måten, ved å lese tastaturet, får vi også innholdet i kommunikasjonen, sier PST-sjefen.

Anundsen: – Vet ikke hvorfor saken ble liggende

Behovet for dataavlesning kom første gang opp i 2009. 

PST påpekte allerede da at vanlig kommunikasjonskontroll var iferd med å miste sin verdi. Saken havnet likevel i den politiske skuffen.

– Jeg vet ikke hvorfor den ble liggende mellom 2009 til høsten 2013, men PST tok opp dette med oss så raskt regjeringsskiftet var skjedd. Da begynte vi å jobbe med denne saken, og nå er vi snart ferdig med våre vurderinger, sier justisminister Anders Anundsen.

– Betyr det at dere ønsker å si ja til dette?

– Det betyr at jeg i utgangspunktet er positivt innstilt, men vi har ikke ennå ikke foretatt en endelig konklusjon, sier Anundsen.

– Strengt nødvendig

Saken kan komme til Stortinget før sommerferien. Men det er en vanskelig sak, fordi dataavlesning er en inngripende overvåkingsmetode.

– Det vil være en stor politisk diskusjon rundt disse temaene, og vi har de store diskusjonene på også andre områder som er i grenseland mellom det å drive overvåking på den ene siden og personvern på den andre siden, sier Anundsen.

– Når vi vurderer disse tingene, vurderer vi det opp mot hverandre. Da veier selvfølgelig tjenestens veldig tydelige forventninger og beskjed om konsekvensene om å ikke ha det, tungt, sier justisministeren.

PST-sjefen sier at disse metodene ses på som helt nødvendig å innføre.

– Vi ber jo om dataavlesning fordi vi mener at det er strengt nødvendig, sier Bjørnland.