Ved sykehuset i Levanger får kvinner og menn i Nord-Trøndelag hjelp til å takle vanskelige situasjoner i svangerskapet. Illufoto: Colourbox.
Ved sykehuset i Levanger får kvinner og menn i Nord-Trøndelag hjelp til å takle vanskelige situasjoner i svangerskapet. Illufoto: Colourbox.

«Eva» (34) hadde angst, depresjon og var suicidal – så ble hun gravid 

Hjelpen hun trengte kom fra uventet hold. Men tilbudet varierer voldsomt fra kommune til kommune. 

Norske helseundersøkelser viser at 10-15 prosent av alle kvinner i fruktbar alder har symptomer på angst og depresjon. Det betyr at det til enhver tid er 6-9000 spedbarnsmødre i Norge som har betydelige psykiske plager, ifølge professor Malin Eberhard-Gran ved UiO.

Hun sier til TV 2 at det kan få store ringvirkninger dersom ikke disse kvinnene blir ivaretatt.

– Det påvirker ikke bare kvinnen selv, men også parforholdet, eventuelle andre barn og ikke minst spebarnet. Det er dokumentert at alvorlig depresjon hos mødre er en sentral risikofaktor for både emosjonelle og kognitive problemer, samt språklige og sosiale vansker hos barna.  For kvinnen selv kan det føre til et lenger forløp  av depresjonen og forverring av symptomer.

I de aller alvorligste tilfellene kan det finnes en risiko for selvmord og barnedrap. Ifølge Eberhard-Gran er omtrent 20 prosent av alle dødsfall i barselperioden er forårsaket av selvmord.

Hun sier at tilbudet  til denne sårbare gruppen er veldig forskjellig fra kommune til kommune.

– Vi har ikke noen spesielle mor/barn enheter innen det psykiske helsevesenet slik man har i eksempelvis Storbritannia.

Jordmor Marianne Kvernmo ved Familieambulatoriet i Levanger.
Jordmor Marianne Kvernmo ved Familieambulatoriet i Levanger.

Noen får hjelp

Men ved Familieambulatoriet på Sykehuset i Levanger ønsker de å hjelpe. Etter dansk modell bistår de familier hvor en eller begge foreldrene sliter psykisk eller med rus.

– Vi skal være et lavterskeltilbud for gravide kvinner eller vordende fedre som sliter psykisk eller er tidligere rusmisbrukere. Det er veldig individuelt hva folk trenger. Teamet vårt består av to jordmødre og en spesialpedagog, forteller Marianne Kvernmo, som selv er jordmor.

Hun forteller at de bruker ultralyd som en del av tilknytningsprosessen. Mange har problemer med å få et forhold til barnet i magen. Det kan være flere grunner til det. Enkelte av brukerne sliter med spiseforstyrrelser, andre kan ha opplevd voldtekt eller overgrep.

Når barnet er født blir det fulgt opp av psykolog og fysioterapeut ved to måneder, seks måneder, ett år og to år. Ved behov følges barna videre til skolealder. 

Behandler også fedre 

Kvernmo sier at de også er opptatt av å fange opp psykiske problemer eller rus hos fedre, fordi det har mye å si hvordan familien har det som enhet.

– Her følger vi familien opp fra barnet er i magen og frem til skolealder ved behov.
Liknende tilbud har de siste årene blitt etablert flere steder i landet, og ulike sykehus har vært på befaring i Levanger for å se hvordan de har gjort det der.

TV 2 har snakket med to av de kvinnene som har fått hjelp ved ambulatoriet i Levanger.

34 år gamle «Eva» fra Nord-Trøndelag har slitt psykisk siden hun var ganske liten.

– Det begynte ganske tidlig på ungdomsskolen. Jeg hadde ofte angstanfall, og sleit med mat, hadde depresjon og var suicidal. Som 17-åring ble jeg lagt inn på psykiatrisk og var inn og ut der i to år.

Kolikkbarn - så fødselsangst

BRUKER ULTRALYD AKTIVT: Ved Familieambulatoriet i Levanger bruker de blant annet ultralyd for å skape tilhørighet mellom de gravide kvinnene og barnet i magen. Illubilde/Colourbox.
BRUKER ULTRALYD AKTIVT: Ved Familieambulatoriet i Levanger bruker de blant annet ultralyd for å skape tilhørighet mellom de gravide kvinnene og barnet i magen. Illubilde/Colourbox.

Når hun endelig ble gravid for ni år siden, var hun livredd for å miste babyen. Svangerskapet var slitsomt og føltes langt. Når det endelig var tid for fødsel ente det med hastekeisersnitt. Og deretter begynte den virkelige slitsomme perioden for Eva.

– Gutten hadde kolikk og begynte å gråte første natta. Han sluttet ikke før han var rundt året, sier hun. Nå kan hun le av det. 

Da han var et og et halvt år gammel bestemte paret seg for å prøve å få nummer to. Denne gang ble Eva gravid på første forsøk. Men nå utviklet hun fødselsangst. Paret bestemte seg for å flytte fra Oslo til Trøndelag, hvor Eva hadde familie. Det skulle vise seg å være lurt. For her fikk hun henvisning til Familieambulatoriet, som akkurat hadde åpnet på sykehuset i Levanger. 

Mistenkte hjerneskade

Jordmor Marianne Kvernmo har fulgt Eva tett de siste årene.

– Marianne har blant annet vært med meg på møter med NAV og med fastlegen. Hun hjalp meg da jeg ble alene med ungene. I tillegg har hun vært en ventil for meg, som jeg kan snakke med om alt, både hyggelige og vanskelige ting. 

Da jenta ble født ble det mistenkt at hun hadde hjerneskade, fordi hun var så slapp og bare sov. Heldigvis viste det seg at hun bare trengte mer næring.

Gutten, som nå er åtte år, har derimot en funksjonshemming. Dette gjør at han trenger oppfølgning hele døgnet. Også i forhold til dette har familieambulatoriet bistått familien.

Eva forteller at det særlig er på det sosiale planet hun sliter nå, med sosial angst.
Hun har lært seg å leve med det, men noen ganger kan bare det å hente i barnehagen virke uoverkommelig. Hun går på medisiner og etter flere runder med behandling er hun «så frisk som man kan forvente at hun blir».

Posttraumatisk stresslidelse

27 år gamle «Marie» forteller TV 2 om en bakgrunn fylt av angst og opplevelser fra et voldelig ekteskap. Gjennom tre svangerskap har hun fått støtte hos Familieambulatoriet i Levanger.

– Da jeg takket ja til tilbud om å følges opp av familieambulatoriet var det med blanede følelser. Navnet var skummelt, settingen var skummel, og hele svangerskapet var skummelt. Jeg var en introvert ung dame med angst, tillitsproblemer og overgrepsproblematikk. Hva betydde dette? Skulle de vurdere meg? Skulle de ta fra meg barnet mitt?

Men Marie skjønte snart at hun tok feil, og er full av lovord om Marianne Kvernmo og de andre støttespillerne hennes. Hun kom seg igjennom sin første gynokologiske undersøkelse og før fødselen ble hun fulgt tett opp.

– Det var et tøft svangerskap, men å vite at hjelpen bare var en sms unna, det utgjorde hele forskjellen. Og da min kontaktperson sa at hun være til stede under fødselen, da falt 20 tonn av skuldrene mine.

Marie sier at hun har fått uvurderlig hjelp gjennom tre tette svangerskap og fødsler. Gjennom denne prosessen har hun kjempet seg gjennom posttraumatisk stresslidelse og er i dag symptomfri. Fordi Marianne og kollegene så tegnene tidlig, kom hun seg ut av en dyp fødselsdepresjon. Hun har også klart - for første gang i hele sitt liv - å gå til tannlegen.

– Og etter mange år i et voldelig ekteskap klarte jeg å bryte, og står nå på egne bein. For få år siden var jeg en sammenknyttet taus angstbylt. I dag er jeg en oppreist, glad og sterk løvemamma til tre flotte og friske barn.