TRADISJON: I mange år har norske avgangselever kledd seg i rød og blå bukser, og feiret slutten på 13 års skolegang. Foto: Heiko Junge / Scanpix
TRADISJON: I mange år har norske avgangselever kledd seg i rød og blå bukser, og feiret slutten på 13 års skolegang. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Norsk russ fra A til Å

En av Norges mest særegne tradisjoner pågår for fullt. Vi forteller deg alt du må vite om den norske russefeiringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

A

lle som er ferdig med videregående skole i Norge, uavhengig om man går ut i lære etter andre klasse eller er ferdig med tre år i tredjeklasse, kan velge å være russog delta på russefeiringen. 

B

lå-, rød-, svart- eller grønnruss? Det kommer an på hvilke fag, yrkeslinje eller skole man har gått på. Blåruss er elever som tar studiespesialisering med økonomi, eller salg og service. Rødruss er elever som tar allmennfag  eller musikk, dans og drama. Svartruss er blant annet elever som utdanner seg innen yrkesfag, men dette kan variere fra skole til skole. Grønnruss er elever som går skole innenfor landbruk og naturbruk.

C

 ornua depositurus, som betyr å «å legge av seg hornene», er det latinske begrepet som siden ble til forkortelsen «russ». Russefeiringen har røtter tilbake til 1700-tallet, da Norge enda ikke hadde fått sitt eget universitet og nordmenn måtte studere i København. Søkere måtte ta opptakseksamen, og fikk så festet et horn i pannen mens eldre studenter gjorde narr av dem. Hvis de besto fikk de ta av seg hornet igjen, derav uttrykket. Den moderne russefeiringen kan spores tilbake til 1905, og tradisjonen slik den foregår i dag er særnorsk.

D

rikkepresset kan raskt gjøre seg gjeldene i russetiden, og alkohol for mange er en viktig del av feiringen. I år har imidlertid russstyret i flere byer bestemt seg for å de drøyeste alkohol-knutene for å gjøre russetiden litt tryggere.

E

 druss ligger i navnet: dette er russ som holder seg edru gjennom hele russetiden. Ungdomsorganisasjonen Juvente driver et landsdekkende prosjekt hvor man blant annet kan skrive under en kontrakt om at man velger å avstå fra alkohol. Edruss har da sine egne knuter og russebiler.

F

 all, ulykker og slåssing: En ny undersøkelse viser at ungdom skader seg oftere i russetiden. 650 russ vil skade seg i russetiden, og forskerne tror det har sammenheng med alkohol- og rusbruk. Likevel mener mange at russen blir snillere og snillere for hvert år som går.

G

enser er en viktig del av russeantrekket: Dekknavngenser, russegenser og bussgenser. For de som mener alvor, har nemlig et såkalt «dekknavn» på bussen eller bilen sin før de avslører det virkelige navnet.

H

jernehinnebetennelse er noe russen er ekstra utsatt for. Det forårsakes av meningokokkbakterier, og kan opptre oftere enn normalt når mange ungdommer møtes. Tett samvær, festing og lite søvn gjør en mer mottakelig for smitte. Les mer om symptomer og vaksinasjon her.

I

nnsamlingsaksjonen til russen har blitt en årlig tradisjon. Noen steder samlet de inn penger til kreftforskning og deltar i aksjonen «Krafttak mot kreft», mens andre steder samlet de inn til andre veldedige formål.

J

enter og gutter er ofte hver for seg samlet på biler eller busser, og karakteriserer det derfor «jentebuss» eller «guttebuss». Det er likevel ikke uvanlig at man blander kjønnene på såkalt «blandingsbusser» eller biler.

K

onsept for en buss eller en bil handler om hva slags navn og tema bygger kjøretøyet etter. Som oftest avslører man dette navnet i forkant av at russetiden offisielt starter. Det finnes kåringer for beste konsept, men også for blant annet lyd, lys, interiør, eksteriør og en rekke andre ting. 

L

andstreffet i Kongeparken er Norges største russetreff, over 10.000 russ. Det ble i 2015 avholdt for 29. gang, og samler russ fra hele landet. Det arrangeres også store treff både i Oslo og Lillehammer. 

M

ai er russens måned. Feiringen varer som regel i flere uker, litt avhengig av hvor i landet du bor, og avsluttes på topp (eller bunn) den med nasjonaldagen 17. mai.

N

orske flagget er gjerne del av russens antrekk; både på gensere, bukser, sko og luer. Noen maler også flagg på kjøretøyet sitt.

O

slo og Akershus-russen har Tryvann som sitt viktigste samlingssted. De større treffene som også arrangeres der, tiltrekker seg russ fra hele landet. De er nå som festivaler med konserter og kåringer hvor tusenvis av busser, biler og russ deltar.

P

engebruken kan for noen russ gå litt over styr. Russen har rykte på seg for å bruke mye penger både under og før russetiden, spesielt på å ruste opp busser og biler. Noen av de dyreste kjøretøyene er det lagt flere millioner i, blant annet til leie av musikkanlegg.

Q

-tips er en russeknute som går ut på at du må sitte med fingeren i øret en hel time. Dette er bare én av hundrevis av ulike knuter som russen blir utfordret til å ta, hvor de blir belønnet med en gjenstand eller en knute i tråden på russelua. Knutereglene varierer fra sted til sted i landet, og i år har man sett eksempler på hvordan man i enkelte byer har fjernet de drøyeste alkohol-knutene. 

R

ussekort er noe hver enkelt russ bestiller i forkant av russetiden, og gjerne deler ut underveis i feiringen til medruss, familie og barn. Man har som regel et bilde, et sitat, «member of» samt noen reelle eller falske opplysninger om seg selv. Det originale russekortdesignet har med årene blitt utfordret av mer moderne design.

S

ikker sex er et viktig fokus for mange organisasjoner under russetiden, og under helgens treff i Kongeparken møtte en rekke av dem opp for å lære russen om hvordan de bør beskytte seg. Fokus på å forhindre voldtekt og respekt for hverandres grenser har vært et viktig tema i forkant av årets feiring. Kombinasjonen av et stort sexpress og mye alkohol i russetiden har ført til en samarbeidskampanje mellom Amnesty International Norge og russen.

T

radisjoner som det å lage russeavis er vanlig ved en rekke videregående skoler over hele landet. De inneholder som regel tullereportasjer, vitser og presentasjoner av elevene, og blir solgt eller delt ut rundt 17. mai. Ved flere skoler settes det også opp revyer, og i mange byer har man eget russetog.

U

nder russetiden i år arrangeres det for første gang Russens dag på Sex og samfunn-klinikken i Oslo. Hele klinikken stenges for ikke-russ, og russen kunne teste seg for kjønnssykdommer helt til klokken 02 om natten. Dette henger sammen med årets offisielle russeknute § 3 i Oslo og Akershus: Sjekk deg for klamydia hos Sex og samfunn-klinikken.

V

oldtekter under russetiden er dessverre ikke uvanlig, og det skjer mange overgrep hvert eneste år. Spesielt i forbindelse med større russetreff har det blitt anmeldt en rekke voldtekter – også i år. Festrelaterte voldtekter utgjør den desidert største andelen av anmeldte voldtekter i Norge, og jenter mellom 17 og 25 år har høyest risiko for å bli utsatt.

W

ebsidene Russ.no og Russen.no er treffsider og nyhetssider for russ fra hele landet. Her kan man blant annet lage personlige profiler, få siste oppdateringer om russefeiringen, få informasjon om treff eller selge og kjøpe russebiler og -busser. 

X

 -antall russ stryker årlig på eksamen grunnet en russefeiring som går over styr. Tidligere var festen lagt til etter eksamen, men i 1979 vedtok regjeringen å legge eksamensdagene til etter 17. mai for å dempe en vill russefeiring og for gi elevene mer tid til faglige forberedelser. I år har fire fylker gått sammen for å be om at dette endres tilbake til slik det var før. 

Y

ouTube har en rekke ulike videoer på engelsk hvor man forklarer hva den norske russefeiringen går ut på. Det er ingen overraskelse at tradisjonen kan virke noe spesiell for folk fra andre land, og årlig dukker det opp saker i utenlandske medier om den norske russefeiringen. «Norway’s Crazy High School Tradition Puts Other Teens Around The World To Shame», skrev Buzzfed i 2014.

Z

zzzzovende russ skaper gjerne et par overskrifter i lokalavisene. Med mye alkohol, festing og lite søvn, er det ikke fritt for at noen legger seg ned på feil plass. Noen ganger må politiet tilkalles for å frakte folk hjem, men så langt i 2015 sies det at russen har oppført seg bemerkelsesverdig bra.

Æ

kke sikkert jeg vet hvordan du ser ut», synger Robin og Bugge i en av årets nye russelåter. Hvert år siden 1989 har det blitt kåres en sang som er russen sin akkurat det året, men det er også blitt vanlig å skaffe egne låter til den enkelte russebil eller russebuss.

Ø

repropper har blitt et «must» for mange russ, og TV 2 har tidligere omtalt hvordan enkelte bruker 2000 kroner på formstøpte ørepropper for å være sikre på at de kommer seg gjennom russetiden med hørselen i god behold. Guttene det gjelder, mener årets russ trolig er mer opptatt av å ta vare på helsa enn tidligere russekull.

Å

rets russefeiring er over på søndag, men for noen er allerede planleggingen av neste års russefeiring i gang og billetter til flere av neste års treff er allerede tilgjengelig. Noen har allerede investert i russebusser og biler, mens for de fleste starter jakten så snart årets kull er ferdig med sine kjøretøy.