DØDE: Arkivbilde av Monika Sviglinskaja som ble drept på Sotra i 2011. Politiet mener at hun  ble drept av sin tidligere stefar.  Foto: Privat
DØDE: Arkivbilde av Monika Sviglinskaja som ble drept på Sotra i 2011. Politiet mener at hun ble drept av sin tidligere stefar. Foto: Privat

Riksadvokaten kan snu opp ned på Monika-saken

BERGEN (TV 2): Hordaland politidistrikt kan bli pålagt å utbetale erstatning og Riksadvokaten kan sette til side to års foreldelse slik at polititjenestepersoner også kan bli straffet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Riksadvokaten jobber med å få avklart to viktige forhold i Monika-saken innen midten av juni. Det handler om erstatning til Kristina Sviglinskaja og om politiets arbeid i den første fasen av etterforskning i Monika-saken også skal etterforskes for å avdekke eventuelle lovbrudd.

Foreldet

Kjernen i saken er at Spesialenheten som har etterforsket deler av politiarbeidet, mener etterforskningen frem til saken først ble henlagt i 2012 må vurderes som foreldet. Dette er Nilsen og Sviglinskaja sterkt uenig i. De to mener politiet bør etterforskes for en rekke kritikkverdige forhold i den innledende fasen av saken, etter at Monika (8) ble funnet drept 14. november 2011.

Fremmet krav

Kristina Sviglinskaja fremmet i februar et krav om oppreisning overfor politimesteren i Hordaland på kr 200 000 basert på et såkalt organansvar, alternativt ansvar på alminnelige regler om uaktsomhet. Dette har Hordaland politidistrikt valgt å avfeie.

– Vi er trygg på at Riksadvokaten gjør en grundig vurdering av klagene og det er positivt at dette skjer innen kort tid, sier Nilsen til TV 2 Nyhetene.

– Svertet minnet

Mor til Monika (8) opplever at minnet om datteren er svertet av politiet. Og ber nå Riksadvokaten kreve mer etterforskning av alle polititabbene i Monika-saken. Dette er i dag ikke mulig fordi Spesialenheten viser til at foreldelsesfristen, grov uforstand i tjenesten, kun er to år.

– Det betyr at man ikke kan etterforske eventuelle lovbrudd begått i den tidlige fasen av etterforskningen, sier Stig Nilsen til TV 2 Nyhetene.

Systemsvikt

Spesialenheten for politisaker gransket etterforskningen av drapet på Monika Sviglinskaja (8). Hordaland politidistrikt fikk en foretaksbot på 100.000 kroner, som politidistriktet har vedtatt.

Spesialenheten kom med sterk kritikk av politiarbeidet, men holdt ikke enkeltpersoner ansvarlig. Det ble konkludert med systemsvikt.

Kristina Sviglinskaja mener at Spesialenheten ikke har svart på hvorfor politiet gjorde så mange feil i etterforskningen av datterens død. 

25. februar ble Hordaland politidistrikt ilagt et forelegg på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med etterforskningen av Monika-saken i 2011 og 2012.

Fire politifolk hadde i tillegg status som mistenkt i saken, men Spesialenheten mente det ikke var grunnlag for å straffe noen av dem. 

«Spesialenheten har ikke bidratt til å opplyse saken noe mer enn det hun allerede visste, og hun er uenig i vurderingen av foreldelse», skriver Nilsen om bakgrunnen for klagen.