TO AV DE TILTALTE: Valon Avdyli (28) og Djibril Abdi Bashir (30) avbildet i Syria, nær grensen mot Tyrkia. Til høyre er Joseph Benkhriss fra Trondheim som ble drept i Syria i juni 2013. Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
TO AV DE TILTALTE: Valon Avdyli (28) og Djibril Abdi Bashir (30) avbildet i Syria, nær grensen mot Tyrkia. Til høyre er Joseph Benkhriss fra Trondheim som ble drept i Syria i juni 2013. Foto: Politiets sikkerhetstjeneste

Tre nordmenn dømt etter terrorparagrafen

OSLO TINGHUS (TV 2):  To av dem får over fire års fengsel for å ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Djibril Bashir (30), Valon Avdyli (28) og Visar Avdyli (25) er i Oslo tingrett dømt etter terrorparagrafen 147d.  Dette er dermed første gang noen er dømt for brudd på den såkalte terrorparagrafen.

DØMT: 28 år gamle Valon Avdyli. Foto: Politiet
DØMT: 28 år gamle Valon Avdyli. Foto: Politiet

Retten fester dermed ikke lit til forklaringene til Djibril Bashir eller Valon Avdyli, som sto tiltalt for å ha sverget troskap til terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS), og for å ha tjenestegjort med våpen for IS i Syria. 

Hjelpearbeider?

Valon har hele tiden hevdet at han ikke var en del av IS, men frilanser, hjelpearbeider for FSA og senere medlem i en gruppering som heter Ahrar al-Sham. Først under hovedforklaringen kom historien om Ahrar al-Sham. Dommen fester liten lit til dette da Ahrar al-Sham var helt fraværende i alle politiforklaringer fra Valon.

«Som nevnt betyr Ahrar al-Sham i engelsk oversettelse ”Islamic movement of the free men of the Levant”. I retten kunne ikke Valon Avdyli forklare hva Ahrar al-Sham betyr, noe som også virker påfallende.»

Bashir er dømt til fengsel i fire år og tre måneder, mens Valon Avdyli fire år og ni måneders fengsel. I dommen heter det at de to var i aktiv tjeneste for terrororganisasjonen i Syria i drøyt seks måneder.

«Fremmedkrigere en dekkende betegnelse»

Det vises i dommen til at flere norske borgere har blitt drept i kamp for IS, og at «betegnelsen fremmedkrigere således er en betegnelse som kan brukes om de tiltaltes virksomhet for IS i Syria». Retten mener også at deltakelsen i terrororganisasjonen var helt frivillig. 

Hevdet rettsvillfarelse

I dommen heter det også at de to ikke kan hevde såkalt rettsvillfarelse, at de ikke visste at det var ulovlig å være medlem av IS. «De tiltalte var (...) engasjerte og fulgte godt med i debatten om islamisme og beslektede emner i Norge og verden», heter det, og det pekes også på at selv om de ikke var klar over at IS hadde kommet på FNs terrorliste mens de var i Syria, «hadde de all oppfordring til å undersøke dette». 

De to får fradrag for 350 dager utholdt i varetekt. Bashir får også en viss reduksjon i straffen fordi han innrømmet å ha sverget troskap til terrororganisasjonen. 

Lillebror dømt

Visar Avdyli er dømt til fengsel sju måneder for å ha forsøkt å yte materiell bistand til en terrororganisasjon, i tillegg til brudd på våpenlovgivningen. Hans bror Valon ble også dømt for materiell støtte, og i dommen står det at «det er viktig at alle tilførselslinjer til terrororganisasjoner strupes mest mulig, store som mindre». Det påpekes også at klærne de to forsøkte å sende til deres bror Egzon Avdyli i Syria, ikke var «et tilfeldig sammenrask av klær, men et nøye utvalg etter Egzon Avdylis anvisning».

I tillegg må de to Avdyli-brødrene tåle inndragning av diverse utstyr som skulle sendes til den avdøde broren Egzon Avdyli i Syria. Dette ble ikke gjort, da Egzon ble drept i Syria i slutten av april i fjor. 

Kommer til å anke

Svein Holden, som er forsvarer for Valon Avdyli, sier til TV 2 at hans klient er skuffet over dommen. 

– Han har hele tiden fremholdt at han ikke har vært en del av IS, og da er naturligvis skuffet over at retten ikke legger det til grunn.

Holden mener dessuten at dommen på fire år og ni måneder er for streng. 

– Han allerede har bestemt seg for å anke avgjørelsen og ser frem mot at lagmannsretten skal behandle saken, sier Holden til TV 2. 

Visar Avdylis forsvarer, Kjell Dahl, har nettopp fått den 50 sider lange dommen, og påpeker at det er en stor og omfattende dom.

– Min klient har fått mer enn halvert straff i forhold til det aktor la ned påstand om. Det ser vi positivt på. På en annen side er han domfelt for materiell støtte til IS, og det vil bli anket, sier Dahl til TV 2.

Nærmest fullt medhold

Aktor i saken, statsadvokat Jan Glent, sier påtalemyndigheten er fornøyd med dommen. 

– For det første har retten funnet at de tiltalte har overtrådt straffelovens §147 d. Det er den første gangen denne terrorbestemmelsen blir brukt, og retten har fulgt påtalemyndigheten i at det er nødvendig med et strengt straffenivå for de som kjemper over lengre tid sammen med IS, sier Glent til TV 2.

Glent påpeker også at det er en historisk og viktig dom. 

– Det er den første av sitt slag i Norge, og det er den første dommen mot fremmedkrigere i Norge. Vi mener den er klart viktig. 

AKTOR: Statsadvokat Jan Glent er fornøyd med dommen. Foto: Ola Haram / TV 2
AKTOR: Statsadvokat Jan Glent er fornøyd med dommen. Foto: Ola Haram / TV 2

Påtalemyndigheten mener dommen vil ha en merkbar preventiv effekt, i alle fall på en del av de som vurderer å bli, eller er fremmedkrigere. 

– Det vil hindre kunne hindre noen i å reise ut, og ved at de vil tenke seg nærmere om dersom de vil reise til for eksempel Syria for å krige. 

Ba om fem års fengsel

Alle de tre tiltalte ble pågrepet av PST under en koordinert aksjon 27. mai 2014.

Statsadvokat Glent ba om fem års fengsel for Djibril, mens påstanden for Valon Avdyli var fem år og tre måneder. Påtalemyndigheten ba også om ett år og tre måneders fengsel for Visar Avdyli. Dommen er dermed noe lavere enn det påtalemyndigheten la ned påstand om. 

Hevder han ikke kunne visst

Forsvarer Fredrik Schøne Brodwall ba om full frifinnelse for Djibril Bashir fordi han hevder Bashir ikke kan ha visst at han brøt terrorparagrafen mens han var medlem av terrororganisasjonen IS, såkalt rettsvillfarelse.

Svein Holden mente også at hans klient burde frifinnes fordi han var medlem av en annen opprørsgruppe, Ahrar al-Sham. Denne gruppen står ikke på terrorlisten, og det er dermed ikke ulovlig å være medlem.