Et russisk transportfly ble søndag identifisert av norske F-16-fly som er i Litauen for å vokte NATOs østgrense. Foto: Luftforsvaret
Et russisk transportfly ble søndag identifisert av norske F-16-fly som er i Litauen for å vokte NATOs østgrense. Foto: Luftforsvaret

Her er norske F-16-fly på sitt første skarpe oppdrag i øst

Identifiseringen foregikk uten dramatikk, opplyser Forsvaret.

De norske F-16-flyene som er i Litauen for å vokte NATOs østgrense har hatt sitt første skarpe oppdrag.

Søndag ettermiddag rykket de norske pilotene ut for å identifisere et russisk transportfly som fløy i nærheten av NATO-luftrommet.

Avskjæringen forløp helt udramatisk og det russiske flyet av typen AN-22 holdt seg hele tiden i internasjonalt luftrom, sier Forsvaret til TV 2.

Norge har ansvaret for å overvåke NATOs østlige grense over Baltikum de neste fire månedene, og rundt 80 norske kvinner og menn er på plass i Litauen.

Overtok i forrige uke

Det var sist torsdag Norge overtok oppdraget som NATOs luftpoliti i Øst-Europa. Italia, som har hatt jobben siden nyttår har i perioden vært på vingene 60 ganger for å avskjære russiske fly.

Teamet i den norske jagerflyberedskapen må være beredt på å få flyene i lufta i løpet av maks 15 minutter, og sjefen for det norske F-16-bidraget sa i forrige uke til TV 2 at de også tester ut egen beredskap med øvelsesalarmer.

De russiske militære flyene har ikke sine transpondere på, siden det ikke er et krav om at militære fly trenger det i internasjonalt luftrom. I 2014 skjedde det flere alvorlige episoder med russiske militærfly over Europa, og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har tidligere uttalt at den russiske militæraktiviteten i lufta nær NATO-landenes grenser er en risiko for den sivile luftfarten.

Identifiseringen av det russiske transportflyet foregikk uten dramatikk, opplyser Forsvaret. Foto: Luftforsvaret
Identifiseringen av det russiske transportflyet foregikk uten dramatikk, opplyser Forsvaret. Foto: Luftforsvaret