DØMT: Eks-politimannen Lars Trøen van Hoegee blir etter det TV 2 erfarer kastet ut av sykepleiestudiene han går på. Foto: TV Telemark/Arkiv)
DØMT: Eks-politimannen Lars Trøen van Hoegee blir etter det TV 2 erfarer kastet ut av sykepleiestudiene han går på. Foto: TV Telemark/Arkiv)

Dømt eks-politimann kastes ut av sykepleierstudie

Høgskolen sier at «tillit» er svært sentralt i sykepleieryrke. Da blir det uaktuelt for Lars van Hoegee å fortsette.

Van Hoegee ble dømt til 2,5 års fengsel for å ha forlatt Linn Madelen Bråthen i hjelpeløs tilstand på Breviksbrua i august 2013.

Fikk sparken

Et halvt år etter tragedien på Breviksbroen og lenge før det forelå en rettskraftig dom fikk van Hoegee sparken i politiet.

Ansettelsesrådet i Telemark politidistrikt mente Van Hoegges falske forklaring og hans sammenblanding av polititjenesterollen med private forhold, var tilstrekkelig til å konkluderer med at at han ikke hadde den aktelse eller tillit som skal til for å være polititjenestemann.

Vil bli sykepleier

Den arbeidsledige politimannen måtte derfor finne seg et nytt yrke. Høsten 2014 ble han tatt opp som student ved Høgskolen i Telemark på sykepleierstudiet.

På hjemmesiden reklamerer høgskolen for dette studiet på denne måten:

«Vil du jobbe med å fremme helse, forebygge sykdom, rehabilitere, lindre lidelse og bidra til en fredfull død? Utdanning i sykepleie retter seg mot personer som har interesse for sykepleie som fag og yrke i et flerkulturelt samfunn.»

Van Hoegee har nå fullført det første av i alt tre studieår ved Høyskolen. Våren 2017 vil han etter planen være ferdig utdannet sykepleier.

Gjør skikkehetsvurderinger

Høgskolen er pålagt å foreta såkalte «skikkehetsvurderinger» gjennom hele studieløpet. Dette innbærer en vurdering hvorvidt den enkelte student er egnet for yrket vedkommende utdanner seg til.

En sentral del av sykepleierstudiet er å ha praksis ved et sykehus eller en helseinstitusjon.

Dekan ved Fakultet for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark, Runar Danielsen, sier til TV 2 at de har vært i dialog med den aktuelle studenten med tanke på problemstillingen som kan oppstå dersom han skulle bli dømt.

– Nå er dommen rettskraftig og vi holder på å utrede de juridiske forhold som er relatert til høgskolens plikter og rettigheter, sier Danielsen til TV 2.

Tillit viktig

Det er Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell, SAK, som er rådgiver for utdanningsinstitusjonene i slike saker.

– I likhet med politiyrke står ordet «tillit» svært sentralt i sykepleieryrke. Helsepersonell er helt avhengige av tillit, både fra pasienter og fra befolkningen generelt, forklarer direktør i SAK, Anne Herseth Barlo til TV 2.

Det er i tillegg SAK som innvilger nyutdannede sykepleiere autorisasjon. Noe av det SAK tar med i sine vurderinger er hvorvidt studenten er straffedømt, og hvorvidt studenten er «egnet» for å jobbe i helsevesenet.

– Vi har veldig opptatt av å ha en god dialog med utdanningsinstitusjonenen om det arbeidet de må gjøre for å vurdere om studenten er skikket ved opptak og underveis i studiene. Vår vurdering om «egnethet» bygger på den vurderingen av «skikkehet» som utdanningsinstutusjonenen har gjort, sier hun til TV 2.

– Er det mulig for deg å kommentere hvorvidt en person som har fått sparken i politiet på grunn av manglende tillit, og som nylig er dømt for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand med døden til følge, vil kunne bli vurdert til å være «egnet» som sykepleier?

– Det er alltid vanskelig å gjøre hypotetiske vurderinger, men med de opplysningene som foreligger i en slik sak høres det unektelig lite trolig ut, at en autorisasjon kan oppnås. Særlig med tanke på kravet om passientsikkerhet, og tillit til helsevesenet og det enkelte helsepersonell, sier Barlo.

Lars Trøen van Hoegee ønsker ikke å kommentere forhold knyttet til sin utdannelse, opplyser hans forsvarer Arne Lie.