Fredagspils, seminar, julebord, kundemøter. I mange arbeidsrelaterte situasjoner møter ansatte en forventning om at det skal drikkes alkohol.

Og når vårsola begynner å varme, samles gjerne kolleger til en utepils. Sommerfesten er ikke langt unna. Sosialt og hyggelig, synes mange. Andre mener det kan bli for mye.

I en undersøkelse TNS Gallup har laget for Actis – rusfeltets samarbeidsorgan svarer 32 prosent at det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner.

– Det er mange. Når en av tre synes det blir for mye, må arbeidsgiver ta det på alvor, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis til TV 2.

Fulle kolleger

Sju av ti har opplevd at kolleger har drukket seg beruset i jobbrelaterte situasjoner, mens halvparten oppgir at de har vært fulle i jobbsammenheng.

Ansatte i privat sektor drikker mer enn i offentlig sektor. Flere kvinner enn menn synes det drikkes for mye i tilknytning til jobben.

Dette viser undersøkelsen:

32 prosent synes det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner.

71 prosent har opplevd at kolleger drikker seg beruset i jobbrelaterte situasjoner.

49 prosent har drukket seg beruset i jobbrelaterte situasjoner.

Kilde: TNS Gallup. 1069 intervjuer er gjennomført mellom 9. mars 2015 og 13. mars 2015.

– I utgangspunktet skal slike sammenkomster skape trivsel. Målet er ikke å få bort sosiale arenaer, men å få klokskap i hvordan det organiseres. Det skapes et drikkepress og vi hører om folk som føler seg uglesett om de drikker alkoholfritt og føler de må unnskylde seg, sier Gerhardsen.

Omfattende jobb-drikking

Tidligere undersøkelser anslår at rundt 40 prosent av nordmenns alkoholkonsum skjer i jobbsammenheng. Det er svært høyt, konstaterer Actis.

Organisasjonen mener undersøkelsen er et klart signal til arbeidsgivere om at de bør gjøre noe med drikkekulturen.

– Retningslinjer er en viktig start, og at man får en diskusjon i bedriften om hva som er ok. Vi trenger ledere som tar ansvar og ikke leder an i festen, sier Mina Gerhardsen.

Prøver seg på kvinnelige kolleger

Flere kvinner enn menn synes det drikkes for mye. Gerhardsen mener forklaringen kan være at menn generelt drikker mer enn kvinner.

– Menn vil oftere være med på etter jobb-pils og på nachspiel. Det er som regel kvinner som opplever ugreie ting med kolleger som har fått for mye, sier Gerhardsen.