Bjørn Ingar har kappet ved i 17 år – nå kan han miste jobben

Et et nytt regjeringsforslag gjør at Bjørn Ingar og 9000 andre utviklingshemmede og svaktfungerende frykter for jobben sin.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

9000 utviklingshemmede og svaktfungerende i Norge frykter nå for jobbene sine. Det skyldes regjeringens planer om å flytte finansieringen og ansvaret for arbeidsplassene deres fra staten til kommunene. Dermed kan de bli utsatt for budsjett-kutt.

Bjørn Ingar Myrhagen har i 17 år jobbet på bedriften Våler Vekst i Hedmark. Her kapper han ved.

– Dette er en alle tiders arbeidsplass. Det er viktig å ha noe å gå til, sier han.

Ole Martin Solberg pakker veden. Nå frykter begge for jobbene sine. For etter 25 år der staten har hatt ansvaret og øremerket midler, planlegger regjeringen å gjøre arbeidet til utviklingshemmede og svaktfungerende til et kommunalt ansvar.

– Det blir urettferdig og dumt hvis dette skjer, sier Ole Martin Solberg.

– Hvorfor det?

– Da har ikke jeg noe jobb, dessverre.

– Jeg synes det er for jævlig å gå etter de svakeste, sier kollegaen Bjørn Ingar Myrhagen.

Ivar Opås er daglig leder i Våler Vekst, som i dag har 13 arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid. Han er svært skeptisk til forslaget regjeringen nå vurderer og utreder.

– Vi frykter det blir slik at kommunen får penger til finansiering av arbeidsplassene i rammetilskuddet fra staten. Så skal pengene brukes til veger, sykehjem og barnehager. Og da er vi redd det ikke blir igjen noe særlig til våre bedrifter, sier han.

– 9000 har varig tilrettelagt arbeid i Norge og vårt besøk i Våler viser at de trives. I kommunekantina sier de ansatte at de ofte får latterkrampe på jobben. Og de håper regjeringen snur, slik at ikke kommunene får ansvaret for jobbene som er så viktige for dem.

«Regjeringen vurderer å overføre ansvaret for varig tilrettelagt arbeid til kommunene. I dag har kommunene delansvar. Vi vil bruke like mye penger til disse tiltaksplassene, selv om ansvaret for dem blir overført til kommunene», skriver statssekretær Torkil Åmland i Arbeidsdepartementet til TV2.

Han mener det ikke er noen grunn til å frykte for jobbene, tiltross for trange kommunebudsjetter mange steder.

– Regjeringen vil lytte til innspill som kommer. Vårt mål er å gi et bedre og mer helhetlig tilbud til de utviklingshemmede og andre brukere av ordningen, skriver han.

Men de som jobber på Våler Vekst har liten tro på dette. De mener overføring av ansvar til kommunene vil ramme dem, så lenge deres jobber må konkurrere om penger til eldreomsorg og skoler.

– Vi får håpe dem tar til vettet. Hvis de har det da. Det vet jo ikke jeg, sier Ole Martin Solberg og ler godt.