FORSKER: Forsker Ragnhild Bjørnebekk kjenner til eksempler der barn som driver med alvorlig mishandling av dyr, utfører skadelig vold mot mennesker senere. FOTO: Sveinung Kyte
FORSKER: Forsker Ragnhild Bjørnebekk kjenner til eksempler der barn som driver med alvorlig mishandling av dyr, utfører skadelig vold mot mennesker senere. FOTO: Sveinung Kyte

Forsker: – Mange som begår drap, har en forhistorie med dyremishandling

Mange barn som driver med dyreplageri kan bli voldelige som voksne, ifølge forskning.

Mandag ble det kjent at Sør-Trøndelag politidistrikt får sin egen dyrekrim-gruppe. Gruppen skal sørge for at flere blir straffet og dømt for kriminalitet mot dyr. 

Ifølge forsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen, kan man forebygge vold og kriminalitet i voksen alder ved å stoppe barn og ungdom fra å mishandle dyr. Mange av barna som driver med dyreplageri kan bli voldelige som voksne, viser forskning fra politiet. 

– Det kan være en indikator på et barn som kommer til å utvikle mer alvorlig vold siden, og spesielt vold mot mennesker, sier Bjørnebekk til TV 2. 

– Mange eksempler

Bjørnebekk kjenner til mange eksempler på at barn som driver med alvorlig mishandling av dyr, utfører den mest skadelige volden mot mennesker senere.

Dette gjelder hele 60 prosent av de groveste voldsforbryterne, ifølge forskeren.

– Det er studier som viser at den aller groveste volden som har med drap, spesielt hvis det er flere drap eller drap knyttet til seksuelle overgrep, så har en veldig stor andel av de personene vært involvert i alvorlig dyremishandling som barn eller ungdom, sier hun.

– Må utvikle kompetansen

Dyrekrimgruppen i Sør-Trøndelag er et prøveprosjekt som skal vare i tre år. 

– Vi skal sørge for at flere blir straffet og dømt for utføre kriminalitet mot dyr, sa landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) til TV 2 mandag.

Prosjektet ble hilset velkommen av flere dyrevernorganisasjoner. 

Bjørnebekk peker på at det er viktig at politiet utvikler sin etterforskningskompetanse knyttet til kriminalitet mot dyr. 

– Jeg synes det er viktig å utvikle kompetansen til å etterforske slike saker og identifisere personer. Men det må knyttes til å sette i gang forebyggende eller behandlende tiltak for disse personene. Der er også viktig for å hindre at dyr lider, sier Bjørnebekk.