En rekke biler, busser og lastebiler står lagret ute i naturen. Nå skal de bort. Foto: Mats Grimsæth, op.no/Amedia.
En rekke biler, busser og lastebiler står lagret ute i naturen. Nå skal de bort. Foto: Mats Grimsæth, op.no/Amedia.

Kommunen vurderer å tvangsrydde bilsamling

Eierne tapte i Høyesterett.

Larvik kommune håper eierne av bilparken i Tvedalen nå rydder opp. Hvis det ikke skjer, vil de vurdere å tvangsrydde.

– Lovverket gir muligheter for rydding på eiers regning. Om dette virkemiddelet vil bli brukt vil vi først ta stilling til dersom opprydding ikke blir foretatt, sier miljøvernsjef Marit Vasbotten til ØP.

Etter dommen i høyesterett, som avviste anken på avgjørelsen i lagmannsretten, regner kommunen nå med at de ansvarlige rydder opp, slik det fremgår av vedtakene fra 2012.

Kommunen kommer imidlertid ikke til å gå en ny runde der de ber om at det ryddes eller å true med flere tvangsmulkter.

– Nei, Det foreligger gyldige vedtak fra mai 2012 med krav om opprydding og dokumentasjon for dette. Larvik kommune regner med at de ansvarlige følger opp dette, sier Vasbotten.

Ingen grunn til ny befaring

Til tross for mange pålegg om rydding og tvangsmulkter på grunn av manglende rydding, har eierne av bilparkene i Tvedalen ikke ryddet opp.

Nå håper kommunen at avgjørelser i tingretten, lagmannsretten og høyesterett skal få eierne til å ta affære.

En av dem har imidlertid tidligere påpekt at og at de to dømte ikke engang eier alt som er nevnt, og at selve domsavsigelsen i lagmannsretten ikke sier noe om hva som skal ryddes. Det står bare i aktors påstand.

Eieren har forsøkt å få kommunen på befaring, og viser til at det på oppfordring ble ryddet to ganger tidligere, blant annet i 2004.

Kommunen ser imidlertid ingen grunn til å ha en ny befaring nå.

– Hva som skulle ryddes var et tema på befaringen som ble avholdt i forkant av behandlingen i mai 2012. Vedtakene om opprydding fra 22. mai 2012 sier helt konkret hva som må ryddes og hvordan dette må dokumenteres. Med bakgrunn i dette anses vi at en ny befaring med ikke er aktuelt, skriver Vasbotten i en mail til ØP.

Har ikke en fylkesoversikt

Fylkesmannens miljøvernavdeling er rådgiver for kommunene i forhold til villfyllinger som vokser ut av kontroll. Fylkesmiljøvernsjef Elisabeth Rui sier det er et generelt økende problem at søppel i store mengder blir ulovlig hensatt eller dumpet.

– I første rekke er det kommunene sitt ansvar, og det er derfor de som sitter med en oversikt over konkrete tilfeller. Siden vi vi er klagemyndighet forsøker å holde oss til råd og veiledning, men vi ser at det er et økende problem, og i det siste har vi sett det spesielt for useriøse aktører i byggebransjen, sier Rui.

Hun trekker fram Andebu som en kommune som har hatt en del slike saker i det siste.

– De har tatt grep som har gitt gode resultater, grep flere kommuner kanskje kan lære av, sier Rui.

Du kan lese mer om bil og trafikk hos Østlands-Posten - her: