I Tromsø er det fortsatt piggdekk som gjelder. Andelen ligger langt over de øvrige større norske byene. Foto: Scanpix.
I Tromsø er det fortsatt piggdekk som gjelder. Andelen ligger langt over de øvrige større norske byene. Foto: Scanpix.

I denne byen har 87 prosent av bilene piggdekk

Her kan du sjekke ståa der du bor.

 Myndighene har i mange år jobbet aktivt for å få ned piggdekkandelen i den norske bilparken. 

Å holde antallet piggdekkbrukere lavt er et viktig tiltak for å begrense mengden helseskadelig svevestøv i byene.

Lenge har Oslo og Bergen hatt landets høyeste piggfriandel. Men nå kan også bilistene i Asker og Bærum smykke seg med det samme. I vinter brukte rundt 85 prosent piggfrie vinterdekk i disse byene, viser tellinger fra Statens vegvesen.

I Drammen, Nedre Glomma og på Nord-Jæren er piggfriandelen økt til om lag nesten 80 prosent.

Gebyr gir mindre pigg

- Sammenhengen mellom piggdekkgebyr og høy andel av piggfrie vinterdekk er tydelig. Oslo og Bergen er de to eneste byene som har gebyr. Gebyret påvirker dem i Asker og Bærum, men også i Drammen. Stavanger kommune har kjørt kampanje "Snart piggfri" i to år med et bakteppe om å innføre gebyr. Det har åpenbart gitt frukter, siden piggfriveksten har vært den kraftigste i hele landet, sier Pål Rosland i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har også vært aktive med informasjonskampanjer.

Det er ikke lov, men du får neppe bot

Effektivt virkemiddel

Rosland registrerer at Trondheims piggfriandelen har stabilisert seg på 64 prosent. Kommunen avviklet piggdekkgebyret i 2010. Den gang var piggfriandelen den samme som den var i Stavanger-området nå sist vinter. Nedgangen har vært på nesten 15 prosentpoeng.

- Det viser at piggdekkgebyr er et effektivt virkemiddel for å sikre høy piggfriandel, sier Rosland.

Derfor må mange ha veihjelp når de punkterer

Moderate utslag

Statens vegvesens piggdekktellinger i vinter viser moderate utslag fra tidligere år. Kristiansand har 62 prosent. Byene ved Mjøsa har en piggfriandel rundt 50 prosent, mens Tromsø ligger på 13. Med det er Tromsø suverent på piggdekktoppen. 

Imidlertid viser tallene fra Grenland og Ålesund en økning på 15 prosentpoeng over de siste 7 årene. Grenland er på vei mot 70 og Ålesund mot 50 prosent.

Har helseeffekt

Svevestøv har helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

- Tiden er kommet for å legge om til sommerdekk. De som har brukt piggdekk i Sør-Norge må ha skiftet nå. De med piggfrie vinterdekk må skifte så snart vårsolen tar tak. Disse dekkene er ikke laget for sommerføre, sier Pål Rosland i Statens vegvesen.

Nå er det mange som kjøper dette

Statistikken over piggdekkandelen viser store forskjeller rundt i landet.
Statistikken over piggdekkandelen viser store forskjeller rundt i landet.

Kontrolløren skulle bare sjekke om kjettingen passet ...