KLARE: Det gjenstår bare å koble to ledninger på fotoboksen på riksvei 2 ved Jerntjernbråten i Eidskog, men regjeringen vil ikke ta den i bruk. Trygg Trafikk reagerer kraftig. Foto: Jens Hauge, glomdalen.no/Amedia.
KLARE: Det gjenstår bare å koble to ledninger på fotoboksen på riksvei 2 ved Jerntjernbråten i Eidskog, men regjeringen vil ikke ta den i bruk. Trygg Trafikk reagerer kraftig. Foto: Jens Hauge, glomdalen.no/Amedia.

Her mangler det bare å koble to ledninger

Les hvorfor regjeringen sier nei til fotoboksene.

Fotoboksene er klare til bruk, men regjeringen sier nei. Nå presser Trygg Trafikk på for fartsmåling på riksvei 2 likevel.

– Vi mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blokkerer dette svært effektive trafikksikkerhetstiltaket av politiske og ideologiske årsaker, og dermed reduseres muligheten for å redde flere liv, sier distriktsleder Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk i Hedmark.

Trygg Trafikk har nå bedt Statens vegvesen om en oversikt over veistrekninger i Hedmark der gjennomsnittsmålinger bør brukes, og oppfordrer samferdselsministeren til å omgjøre sin beslutning. Det skriver Glåmdalen.

Stoppet i februar

I over ett år har fotoboksene på riksvei 2 ved Jerntjernbråten i Eidskog og ved Sigernessjøen stått klare til å mål bilenes gjennomsnittshastighet på den ni kilometer lange strekningen.

I februar i fjor stoppet imidlertid regjeringen hele fartsmålerprosjektet, og begrunnet det med at effekten ikke var dokumentert og at gjennomsnittsmåling med fotobokser strider mot personvernet.

En rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som konkluderer med at snittfart-fotobokser reduserer antall omkomne og hardt skadde med 50 prosent, har ikke fått Ketil Solvik-Olsen til å endre syn, og det er dette Trygg Trafikk nå reagerer kraftig på.

– Ja, dette er blitt en kampsak for oss, og vi mener at argumentene til Solvik-Olsen ikke holder vann. Bilder av bilister som holder fartsgrensen blir dessuten automatisk slettet, og derfor strider gjennomsnittsmåling heller ikke mot personvernet, mener Marianne Mittet Solbraa.

Entydige anbefalinger

Hun påpeker at både politi, fagfolk og lokale myndigheter ønsker fotobokser som måler snittfart.

– Men til tross for entydige faglige anbefalinger er Samferdselsdepartementet nå i gang med å avslå søknader om snittfart-fotobokser på ulykkesutsatte strekninger. Når vi først har et så effektivt trafikksikkerhetstiltak er det oppsiktsvekkende at dette ikke tas i bruk på de mest ulykkesbelastede strekningene, sier distriktslederen i Trygg Trafikk i Hedmark.

Du kan lese mer om bil og trafikk på glomdalen.no – her:

LES OGSÅ: Her er fotoboksen som tar aller flest