HJERNEN: Statens legemiddelverk anerkjenner at p-piller kan ha negativ påvirkning på områder i  hjernen hos noen, og sier at p-stav og hormonspiral kan være et bedre alternativ. FOTO: AFP PHOTO
HJERNEN: Statens legemiddelverk anerkjenner at p-piller kan ha negativ påvirkning på områder i  hjernen hos noen, og sier at p-stav og hormonspiral kan være et bedre alternativ. FOTO: AFP PHOTO

Norske eksperter skeptiske til at p-piller kan krympe hjernen

De er enige om at p-piller kan føre til depresjon og hormonell ubalanse, men at hjernen kan krympe er ikke norske eksperter overbevist om.

Torsdag skrev TV 2 om ny forskning som mener å påvise at p-piller kan krympe hjernen og påvirke dens funksjoner. 

Norske eksperter på området er imidlertid ikke overbevist, men de påpeker at p-pillen har sine baksider. 

– Hormoner påvirker hjernen, og i p-piller er det jo hormoner. Disse påvirkningene kan slå ut som negative for noen, og positive for andre, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Skeptisk

Madsen mener funnet fra den nye studien, som sier at p-pillen kan krympe og påvirke deler av hjernen er svært interessant, men helt overbevist er han ikke. 

– Dette er et spennende og uventet funn. Det understreker det vi vet om at hormoner påvirker hjernen, men at det skal kunne påvirke hjernemassen stiller jeg meg skeptisk til, sier han. 

Individuelt 

Både Madsen og Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder i Sex og samfunn og spesialist i sexologisk rådgivning hos NACS, er enige om at p-piller kan føre til nedstemthet, depresjon og hormonelle svingninger hos noen brukere. 

– Det må ikke gjennomføres gynekologiske undersøkelser eller blodprøver av kvinner før de får utskrevet resept på p-piller. Blir heller ikke helsen kartlagt gjennom spørsmål vil det kunne være vanskelig å fange opp at kvinnen ikke burde få hormonell prevensjon. sier Holte Follestad.

Andre alternativer

Ifølge Holte Follestad finnes et alternativ, fri for hormoner, som kan være bedre enn p- piller for mange.

– Selv mener jeg at kobberspiralen er et  godt alternativ siden denne ikke gir noen hormonelle påvirkninger, sier han. 

Uenig 

Statens legemiddelverk oppfordrer flere til å bruke p- stav eller hormonspiral hvis de opplever hormonelle endringer ved p- pillen. 

– Vi har sett en sterk nedgang i bruk av kobberspiral. På den andre siden har p-stav og hormonspiralen hatt en sterk økning i løpet av fjoråret. Dette er gode alternativer til pillen, sier Madsen.