Ny forskning løser gåten om fingerknekket

Nei, det er ikke bobler som sprekker når det kommer knekkelyder fra fingrene. 

Noen nyter lyden av fingre som blir trukket i og avgir et knekk. Andre kan ikke fordra denne lyden. 

I årevis har forskere grublet på hva knekkelyden egentlig kommer fra, og professor Greg Kawchu ved University of Alberta har nå publisert resultatene av sin studie av lyden.

Se hva som skjer inne i fingeren i videoen over!

Studiet, som er publisert i fagbladet Plos One, har det fengende navnet «Pull My Finger», altså «Trekk meg i fingeren».

Science Daily skriver at det i studien kommer frem at den velkjente lyden kommer fra en hurtig dannelse av gass og væske.

Knekket skjer når gassfylte hulrom oppstår og møtes med en spesiell væske som fungerer som smøring mellom knoklene i fingrene. Knekkelyden i fingeren blir utløst på mindre enn 310 millisekunder. 

 – Jeg liker lyden, men det er nok på grunn av min indre nerd, sier Kawchuk.

Filmet knekket

Resultatene fikk han ved hjelp av en spesiell type fotografering som blir kalt magnetisk resonans-bildedannelse, MRI.

En av studiets medforfattere, kiropraktor Jerome Fryers, ble brukt som prøvekanin i undersøkelse.

Fingrene hans ble utsatt for knekket en rekke ganger mens de én etter én ble trukket i frem til de avga den ønskede lyden.

 – MRI-video var ideell til disse studiene fordi det ga et tydelig bilde av knoklene, væsken rundt dem og helt vesentlig dannelse av luftrommene, sier medforfatter og biomedisinprofessor Richard Thompson. 

Ikke farlig

I 1947 ble den første vitenskapelige studien av fingerknekket utført, og også her påstod forskerne at lyden kom fra gassfylte hulrom i fingerleddet.

I 1971 kom andre forskere på banen og påstod at lyden skyldtes en bristende luftboble i leddet.

I flere tiår har det blitt diskutert om det er farlig å hale og dra i fingrene helt til knekkelyden oppstår, men i «Pull My Finger»-studien kommer det frem at det ikke er skadelig for leddene.

Tvertimot kan det være et sunnhetstegn at fingrene er i stand til å utløse knekket.