Nå blir det 110 km/t-fartsgrense på to nye veistrekninger i Norge i sommerhalvåret. Foto: Scanpix
Nå blir det 110 km/t-fartsgrense på to nye veistrekninger i Norge i sommerhalvåret. Foto: Scanpix

Her kan du kjøre ekstra fort i sommer

Innfører 110-soner fra april.

I fjor fikk vi de aller første strekningene med 110-soner på norske motorveier. Senere har flere strekninger kommet til – og nå er det også klart for egne sommerfartsgrenser på to steder i landet. 

– Det er gledelig at vi i sommerhalvåret kan øke fartsgrensen til 110 km/t på to strekninger. 14. april får strekningen Ås – Mosseporten denne fartsgrensen, og 22. april vil strekningen Gran - Kolomoen følge etter, sier statssekretær Bård Hoksrud.

12 prosent av mennene kjører alltid over fartsgrensen

Tryggeste strekninger

Sommerfartsgrensene gjelder fra april til om lag 1. november hvert år.

– I regjeringsplattformen lovte vi å øke fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene. Dette følger vi opp, sier Hoksrud, i en pressemelding.

Nødvendige tiltak

Strekningene er valgt basert på råd fra Statens vegvesen. Det er på veger med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard det er åpnet for høyere fartsgrense.

Statens vegvesen har foretatt trafikksikkerhetsinspeksjoner og gjennomført nødvendige tiltak for å ivareta trafikksikkerheten på de utvalgte strekningene.

7 av 10 lurer på hva fartsgrensen egentlig er

Følgende strekninger har etter dette fartsgrense 110 km/t:


Eik – Hanekleiva (ca. 14 km)

Helland bru – Kopstad (ca 5 km)

Kopstad – Gulli (ca.14 km)

Gulli – Langåker (ca. 25 km)

Langåker – Bommestad (ca. 6,5 km)

Sky – Langgangen (ca. 11 km)

Solli – Årvoll (ca 16,5 km)

Årum v/Sarpsborg – tollstasjonen v/Svinesund (22 km)

Ås – Mosseporten (27 km) (Sommerfartsgrense)

Gran – Kolomoen (77 km) (Sommerfartsgrense)

Nå er UP i gang med vår-offensiven sin