DYRT: Dips er brukes blant annet ved Skadelegevakten i Oslo. Foto: TV 2
DYRT: Dips er brukes blant annet ved Skadelegevakten i Oslo. Foto: TV 2

Investerte 650 millioner:
– Vi er fullstendig klar over at Dips ikke er Rolls Royce

Sykehusdirektøren visste at Oslo universitetssykehus ikke kjøpte et moderne datasystem. 

Sykehuslegene fortviler over dårlige datasystemer som rammer pasientbehandlingen.

Da Oslo Universitetssykehus (OUS) skrev under på hundremillionkontrakten med det norske It-selskapet Dips ASA var sykehusdirektøren fullt klar over at han ikke kjøpte et moderne datatsystem.

DIREKTØR: Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein. Foto: TV 2
DIREKTØR: Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein. Foto: TV 2

Oslo Universitetssykehus har til nå investert totalt 845 millioner i systemet. 

– Vi er fullstendig klar over at Dips ikke er Rolls Royce, sier administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, til TV 2.

Han mener likevel at den elektroniske pasientjournalen fra det norsk IT-selskapet vil fungere godt. 

– Det å kunne lese prøvesvarene på samme måte uansett hvor du er, det vil være godt for de ansatte og godt for pasienten. Det vil bedre kvaliteten og høyne pasientsikkerheten, det er jeg sikker på, sier han.

Lengre ventetid

TILLITSVALGT: Christian Grimsgaard er tillitsvalgt - og godt kjent med it-problemene leger og ledere ved legevakten opplever. Foto: TV 2
TILLITSVALGT: Christian Grimsgaard er tillitsvalgt - og godt kjent med it-problemene leger og ledere ved legevakten opplever. Foto: TV 2

Etter at Oslo Universitetssykehus innførte elektroniske pasientjournaler fra det norske It-selskapet Dips ASA har køene på legevakten økt kraftig.

Sammenlignet med mars i fjor har andelen pasienter som venter i mer enn en time på lege blitt doblet.

– Dette er jo veldig uheldig utvikling. Vi har fått et datasystem som er mye dårligere enn det forrige, sier Knut Melhus, seksjonsoverlege ved Skadelegevakten OUS. 

Til tross for legenes kritikk hevder Dips-gründeren at selskapet snart er verdensledende innen elektroniske pasientjournaler.

– Vi har holdt på i mange år og bygge neste generasjons Dips som skal bli verdens beste EPJ (elektronisk pasientjournal). Da er målet at man skal tilpasse behovet slik at det også skal fungere for leger og klinikere som trenger det i hverdagen, sier Tor Arne Viksjø, administerende direktør i Dips ASA.

– Så du ber om tålmodighet blant dem som nå tester ut nye Dipssystemer?

– Ja, vi skal gjøre det ytterste for å gjøre dette så godt og så smertefritt som mulig, men det er alltid tungt å bytte system.

– Hvordan har det vært for deg som gründer å høre kritikken som har vært reist mot Dips?

– Det smerter meg i hjertet å se at noen synes at vi ikke har gjort en god nok jobb. Samtidig er det viktig for oss å få kritikk, og at det stilles spørsmålstegn ved de tingene vi gjør og hvordan vi gjør det, sier Viksjø.

– Ikke godt nok

Christian Grimsgaard er tillitsvalgt ved skadelegevakten i Oslo og er godt kjent med problemene. 

 – Pasientbehandlingen blir dårligere. Så det er pasientene som blir skadelidende her. Vi får lønna vår vi, men pasientene blir sittende og vente, sier Grimsgaard.

Han sier han ikke klarer se hvordan systemet skal kunne optimalisere arbeidet ved for eksempel Skadelegevakten.

– Sånn jeg kjenner dette datasystemet så er det vanskelig å se for seg hvordan dette skal kunne fungere godt til bruk på Oslo legevakt, hvor man har mange pasienter i løpet av kort tid, sier Grimsgaard.