Elbilfordelene står for fall

TROMSØ (TV 2): Fri adgang til kollektivfelt, gratis bompassering, fri ferge og gratis parkering forsvinner først. 
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De fire borgerlige partiene har de siste ukene gjort en grundig gjennomgang av bilavgiftene.

En av delene det er knyttet størst spenning til, er de lukrative fordelene for elbileiere. Til nå har elbilkjøpere sluppet å betale merverdiavgift og engangsavgift. Årsavgiften er svært lav i forhold til andre biler. Elbiler har fri adgang til kollektivfelt, gratis ferge, fri bompassering og gratis parkering.

Men nå står fordelene for fall.

Etter det TV 2 erfarer, håper de fire borgerlige partiene å komme i mål med første del av forhandlingene allerede i løpet av neste uke.

– Målet er å kunne presentere noe i revidert statsbudsjett, sier Venstres Terje Breivik.

Momsfritak til 2017

Det er ikke ventet at samtlige detaljer vil være klare til uka, men derimot viktige overordnede prinsipper og retningslinjer for bil- og drivstoffavgiftene.

Etter det TV 2 erfarer, ligger det an til at momsfritaket og fritaket fra engangsavgiften vil vare ut stortingsperioden, altså frem til valget i 2017.

Dette er blant annet et krystallklart krav fra Venstre. Leder Trine Skei Grande formulerte det som et ultimatum fra talestolen på Venstres landsmøte i Tromsø fredag at det er «helt uaktuelt for Venstre» å gå med på en reduksjon av skattefordelene for elbilene i denne stortingsperioden.

Etter 2017 vil elbilkjøpere måtte forberede seg på å betale moms og engangsavgift. Kilder opplyser til TV 2 at det er snakk om en gradvis opptrapping til også elbilkjøp blir belastet 25 prosent moms.

Endring av engangsavgiften

Det ligger dessuten an til en omgjøring av engangsavgiften. I dag består den av fire komponenter: CO2, NOx, vekt og effekt.

Etter det TV 2 erfarer er det aktuelt at vekt og effekt skal telle mindre, mens biler med høyere CO2-utslipp skal ha høyere avgifter enn i dag.

Flere peker på at Tesla underbygger at verken høy vekt eller høy motoreffekt nødvendigvis betyr utslipp, siden Tesla er en nullutslippsbil.

Partiene vurderer også å sette CO2-komponenten til null for lavutslippsbiler som plug-in hybridbiler og fremtidige hydrogenbiler.

Skraper bruksfordelene først

Fritak fra både moms og engangsavgift vil uansett bestå en stund til. Men bruksfordeler som fri adgang til kollektivfelt og så videre, vil – slik det ser ut nå – forsvinne tidligere. En kilde opplyser til TV 2 at det kan være snakk om å innføre noen av endringene allerede i 2016.

Partiene vil mest trolig innskrenke elbilenes adgang til kollektivfeltet, ved å gi lokale myndigheter mulighet til å regulere dette basert på trafikk.

– Hvis elbilene står i veien for bussene i kollektivfeltet, oppnår vi det stikk motsatte av det vi ønsker, mener Terje Breivik i Venstre.

Fordelen med gratis ferge for elbilen ligger an til å forsvinne helt. Bompengefritaket vil også strammes inn. Det samme med gratis parkering, som kommunene skal få anledning til å trekke tilbake.

En kilde tett på forhandlingene sier det slik:

– Alle fordelene ligger an til å forsvinne. Spørsmålet er når.

Det er likevel ventet at alle endringer vil bli faset inn over tid. Som flere kilder forklarer, vil det være ugunstig å fjerne momsfritaket over natten.

Ved utgangen av mars var det solgt 49.296 elbiler i Norge. I klimaforliket på Stortinget i 2012 står det at elbilfordelene skal gjelde til 50.000 er solgt i Norge. Det er ikke lenge til.