Oslo  20150126.
Mandag vitnet en rekke fotballlkjendiser i rettsaken Guttorm Dilling har  anlagt mot Norges Fotballforbund. Her sammen med Egil Drillo Olsen t.h.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20150126. Mandag vitnet en rekke fotballlkjendiser i rettsaken Guttorm Dilling har anlagt mot Norges Fotballforbund. Her sammen med Egil Drillo Olsen t.h. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dilling stevner NFF på nytt

Dermed går det mot to runder i retten for Guttorm Dilling og NFF. 

Guttorm Dillings advokat, Bjørn Fredborg Nilsen, bekrefter onsdag at de vil gå til rettssak på den subsidiære endringsoppsigelsen som Dilling fikk av NFF 13. mars i år.

– Denne oppsigelsen er basert på oppkonstruerte begrunnelser. Det er en panikkhandling av NFF og det  viser hvor langt Fotballforbundet er villig til å gå for å hindre at han skal få en rettferdig behandling av sine rettigheter som arbeidstaker, sier Fredborg Nilsen til TV 2.  

Endringsoppsigelsen betyr i praksis at dersom Dilling ikke aksepterer oppsigelsen og tilbudet om å jobbe med U-landslaget, så er han ute av NFF.

– Vi ønsker å få gjort denne oppsigelsen ugyldig, sier advokaten.

To parallelle løp
Det går dermed mot to parallelle rettssaker i tvisten mellom NFF og Dilling.  

Fra før av har partene forhandlet om en kompensasjon for at Dilling ga fra seg stillingen som administrativ leder for A-landslaget for herrer. Forhandlingene førte ikke frem og NFF anket avgjørelsen fra tingretten i januar som ga Dilling medhold. Den saken skal nå  opp for lagmannsretten. Men først skal Dilling svare på om han godtar rettsmekling. 

– Vi holder nå på å svare på anken, men Guttorm har enda ikke tatt stilling til om han aksepterer mekling, sier advokaten. 

BAKGRUNN:
Guttorm Dilling har vært ansatt i NFF siden 1983. Siden 2003 har han vært en del av apparatet rundt A-landslaget. Høsten 2014 mistet han rollen som administrativ leder for A-landslaget. 

Dilling ble erstattet av Are Hokstad og fikk i stedet tilbud om stilling som administrativ leder for aldersbestemte landslag på herresiden. Dilling følte seg imidlertid urettferdig behandlet av Fotballforbundet og stevnet dem for retten.

I januar 2015 fikk Dilling medhold i saken. I tillegg til å få medhold i ugyldig oppsigelse, ble Dilling også tilkjent saksomkostninger. Disse beløper seg til 264 843 kroner.