– Skjul graviditeten på jobbintervju!

Diskriminering av gravide er ulovlig og skal ikke ha noe å si for tilsetting av nye arbeidstakere. Likevel anbefaler likestillings- og diskrimineringsombudet å la være å si at du er gravid på intervju.

– Femti prosent av norske mødre har opplevd forskjellsbehandling fordi de er gravide og skal i permisjon, forteller likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik, til God morgen Norge.

Ørstavik refererer til en undersøkelse TNS Gallup har utført for likestillings- og diskrimineringsombudet. I forbindelse med kvinnedagen 8. mars skrev hun derfor kronikken «Hold kjeft og trekk inn magen» der hun oppfordrer kvinner til å skjule graviditeten på jobbintervju.

Må velge mellom to onder

Loven sier klart og tydelig at arbeidsgiver ikke har lov til å spørre om du er gravid eller planlegger å få barn. Ørstavik mener derfor at kvinnen er i sin fulle rett til å holde tilbake informasjon hvis temaet kommer opp i en intervjusituasjon.

– Hun står da ovenfor to dårlige valg. Skal hun lyve? Eller skal hun fortelle sannheten og dermed ikke få jobben?

Ifølge diskrimineringsombudet har den gravide rett og slett for mye å tape på å fortelle sannheten.

Uttalelsene til Ørstavik har vakt reaksjoner, og kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, liker dårlig at en person i Ørstaviks stilling ber kvinnene om å lyve for å få jobb.

– Jeg må si at jeg hoppet litt i stolen da jeg hørte dette. På mange måter er det her å gå baklengs inn i framtiden. Jeg synes at man dytter ansvaret over på jobbsøkeren. De fleste vil synes det er en ubehagelig situasjon å være i, sier Grinde.

Tillitsbrudd

Kommentatoren sier videre at en slik løgn vil være et tillitsbrudd ovenfor den som kan komme til å bli din framtidig sjef.

– Dette blir å holde tilbake vesentlig praktisk informasjon, og det viktigste forholdet man har på arbeidsplassen er til nærmeste sjef. Man får da en dårlig start, fortsetter hun.

Ørstavik forsvarer kritikken ved å peke på at det er arbeidsgiveren som har tråkket over en grense.

– Hvem er det som har brutt det tillitsforholdet når graviditet og familieforhold blir tema under intervjuet, når loven er klokkeklar på at det ikke skal nevnes, spør ombudet tilbake.

Se debatten fra God morgen Norge i videovinduet øverst i saken.