Lovgivning med bind for øynene?

Professorene Ole Kristian Fauchald, Inge Lorange Backer, Sverre Blandhol, Inger Johanne Sand og Beate Kristine Sjåfjell. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Den pågående diskusjonen om endringer av motorferdselloven for å tillate såkalt fornøyelseskjøring med snøscootere reiser interessante og prinsipielt viktige spørsmål: Hvor mye må man vite om konsekvensene av nye lover før de vedtas? Er det slik at Regjeringen som forbereder lover og Stortinget som vedtar dem kan la være å vurdere konsekvensene? Eller finnes det rettsregler som sier noe om hva som skal vurderes og hvor grundig vurderingen skal være? Klima- og miljøminister Tine