Så farlig er det å bruke mobilen mens du kjører

Påskeutfarten betyr flere ulykker på norske veier.

De fleste har tekstet eller snakket i mobiltelefon under bilkjøring, uten å tenke på hvor galt det kan gå. I 2014 viste en undersøkelse gjennomført av If Skadeforsikring at mobiltelefonen har mye av skylden for økningen av antallet eneulykker på norske veier. Allerede i 2013 ble det forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil, og før påskeutfarten uttrykker If Skadeforsikring bekymring over at påkjørsler bakfra i påskekøen