ADVARER: Generalløytnant Kjell Grandhagen sier Russland og Vladimir Putin driver etterretningsoperasjoner rettet mot Norge. Foto: Scanpix
ADVARER: Generalløytnant Kjell Grandhagen sier Russland og Vladimir Putin driver etterretningsoperasjoner rettet mot Norge. Foto: Scanpix

Etterretningssjefen i ny tale:
Russland spionerer på Norge

Kjell Grandhagen, sjef for E-tjenesten, anklager Russland for å drive etterretningsoperasjoner rettet mot Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I sin femte og siste tale til Oslo Militære Samfund som sjef for E-tjenesten, slår Generalløytnant Kjell Grandhagen fast at Russland står bak omfattende etterretningsoperasjoner rettet mot Norge.

– Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner er nå, sammen med terror, den mest alvorlige, akutte trussel mot norske interesser. Slike operasjoner utføres mot en rekke mål i Norge, og fremmed etterretning angriper fortløpende norske myndigheter og samfunnskritiske virksomheter. Etterretningstjenesten har oppgaven med å avdekke truslene og hvem som står bak. Vi nøler ikke med å navngi aktørene Russland og Kina som står bak de mest alvorlige nettverksbaserte etterretningsoperasjonene rettet mot Norge. Begge nasjonene har høy kompetanse og viser stor grad av pågåenhet i sin tilnærming mot norske mål, sier Grandhagen.

Mens det norske forsvaret i disse dager holder den største vinterøvelsen i Finnmark siden 1967 med 5000 soldater, satte president Vladimir Putin den russiske Nordflåten i full kampberedskap mandag morgen.

Ser Norge som en del av Nato

Grandhagen advarer om at Russland kan være i ferd med å se Norge som et medlem av Nato, fremfor et land man ønsker et godt bilateralt samarbeidsforhold til.

– Ukraina-konflikten har resultert i betydelig svekket tillit mellom Russland og Vesten, og lite tyder på en snarlig endring av dette. Dette vil kunne skade samarbeidsklimaet også i Arktis. På russisk side er det blant annet økt bekymring knyttet til NATOs tilstedeværelse og aktivitet i de arktiske områdene. Dette kan føre til at Russland i tiden fremover ikke bare ser Norge som et enkeltland som man ønsker et godt bilateralt samarbeidsforhold til, men i økende grad også som et medlem av en vestlig forsvarsallianse som har sterkt motstridende interesser i forhold til Russland, sier sjefen for E-tjenesten.

Større utfordringer i nord

Han minnet også forsamlingen på at det er sterke krefter i Russland som har en hånd på landets politikk i nordområdene.

– I et stadig mer sentralstyrt Russland vil de samme beslutningstakerne som har hatt ansvar for Russlands fremferd i Ukraina, også ta de overordnede beslutningene om russisk Arktis-politikk. Sannsynligheten har økt noe for at Russland vil kunne føre en noe mer utfordrende utenrikspolitikk også i Arktis, særlig i de tilfeller der Russland opplever at vitale interesser er i spill. Dette vil også kunne påvirke norske interesser, sier han.

Fra norskegrensen til Ukraina

Det er i disse dager nøyaktig et år siden Russland annekterte Krim-halvøya fra Ukraina, og begynte sin aktive orkestrering av et pro-russisk opprør i Ukrainas østlige regioner. E-sjefen mener hendelsene har medført en vesentlig forverring av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

– Det kan være verdt å merke seg av flere av avdelingene fra Pechenga, nær norskegrensen, har vært deployert til grenseområdene mot Ukraina, og vært aktive der i lengre perioder, sier Grandhagen.

Russiske leiesoldater kriger i Ukraina

Han levner ingen tvil om at russiske styrker er inne i Ukraina og driver frem den borgerkrigslignende tilstanden øst i landet.

– De driver omfattende leveranser av hundrevis av stridsvogner, panserkjøretøyer og artilleri til separatistene i Øst-Ukraina. Den omfatter store forband av det russerne selv kaller «russiske frivillige» som kjemper inne i Øst-Ukraina, men som i realiteten er kontrakterte russiske leiesoldater, rekruttert fra russiske militære enheter, sa han.

Russland har benektet at de har regulære styrker inne i Ukraina, men dette mener Etterretningssjefen er spill for galleriet.

– Russiske spesialstyrker i umerkede uniformer utgir seg for å være separatister, omtalt i mediene som «de små grønne menn». Russisk bemannede og kontrollerte luftvernsystemer og andre regulære russiske enheter er inne på ukrainsk jord. Vi har observert det og dokumentert det overfor norske myndigheter. Likevel velger Russland systematisk å benekte denne involveringen, sier Grandhagen.