Berner (99): – Jeg har ikke noe plass å bo

SANDNES (TV 2): For første gang har en norsk regjering kartlagt hvor mange som står i sykehjemskø.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

99 år gamle Berner Jåsund fra Sandnes fikk i fjor høst innvilget en fast sykehjemsplass. Nå, et halvt år senere, venter han fortsatt på det ledige rommet.

Per i dag er det ingen ledige sykehjemsplasser i kommunen.

I mellomtiden er Berner innlosjert ved Sandnes helsesenter, en løsning datteren Berit Jåsund mener er langt fra optimal.

– Her har han det godt og trives godt, men det er korttidsopphold. Og nå har far kommet så langt at han er snart hundre år og trenger tilsyn døgnet rundt, sier en oppgitt Berit Jåsund.

Hun er datter til Berner og håper faren snart får den plassen han er innvilget.

MANGLER PLASS: Berner Jåsund forteller til TV 2 at han gjerne skulle fått sykehjemsplass sammen med kona. Foto: Øyvind Torjusen
MANGLER PLASS: Berner Jåsund forteller til TV 2 at han gjerne skulle fått sykehjemsplass sammen med kona. Foto: Øyvind Torjusen

Vil bo med kona

– Det er ingen ledige sykehjemsplasser som han kan få på per dag, sier Morten Auglend som er avdelingsleder ved Sandnes helsesenter.

– Hva er årsaken til det?

– Pasientene får tildelt sykehjemsplass etter behov, og for enkelte kan ventetiden bli lang, svarer Auglend.

Mens Berner venter på fast sykehjemsplass, bor kona Ester på 93 år fortsatt hjemme. Også hun har søkt om plass, og deres største ønske er igjen å få bo i sammen.

– Det vil bety mye. Mann og kone skal være i sammen og leve i sammen, sier Berner.

873 i kø

I valgkampen lovet regjeringen å kartlegge sykehjemskøer og behov for nye plasser. Nå er resultatet klart.

KS har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet bedt alle norske kommuner svare på spørsmål om dagens og fremtidens behov for heldøgns omsorgsplasser.

I rapporten som nå er klar framgår det at det 15. november i fjor var 873 personer som hadde fått vedtak om en heldøgnsplass i sykehjem eller omsorgsbolig som ennå ikke hadde fått tildelt plass. 551 av disse ventet på en sykehjemsplass, 321 ventet på et heldøgnstilbud i omsorgsbolig.

71 prosent av kommunene oppgir at de ikke har noen personer som venter på en plass. Blant de som oppgir at de har personer som venter på en plass svarer 24 kommuner at ventetiden er mer enn en måned.

Får hjelp tross ventelister

– Undersøkelsen viser at det er 800 som kommunene selv mener står i kø. Det er jo alt for mange. Men undersøkelsen viser også at kommunene nå i mye større grad er i gang med å øke kapasiteten, sier helseminister Bent Høie til TV 2 Nyhetene.

KS-leder Gunn Marit Helgesen sier kommunene jobber kontinuerlig med å bli kvitt ventelistene.

ØKER SYKEHJEMSTILSKUDD: Helseminister Bent Høie. Foto: Goran Jorganovic/TV2
ØKER SYKEHJEMSTILSKUDD: Helseminister Bent Høie. Foto: Goran Jorganovic/TV2

– At noen står på venteliste betyr ikke at de ikke får hjelp. De har jo hjelpetiltak med de bør selvfølgelig få det tilbudet som de er lovet og som de trenger, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen til TV 2 Nyhetene.

Regjeringen har økt tilskuddet til bygging og rehabilitering av sykehjemsplasser fra 30 til 50 prosent. Det har gitt fart på utbyggingen av nye plasser i kommunene.

– Fram til 2018 kommer kommunene til å ferdigstille 4000 nye plasser og rehabilitere 3000 eksisterende plasser. Dette skjer i en periode når vi ikke får en økning i antallet eldre, sier helseminister Bent Høie.

Behovet vil øke

Når eldrebølgen for alvor slår inn etter 2025, mener norske kommuner at det blir behov for et langt høyere antall institusjonsplasser.

I 2014 var det i Norge totalt 45.000 heldøgns omsorgsplasser. I 2030 anslår kommunene at de vil ha behov for hele 101.000 plasser. På toppen kommer behov for å erstatte eller modernisere 29.000 eksisterende plasser

Undersøkelsen er basert på svar fra 57 prosent av de norske kommunene. Tallene i rapporten er skalert opp for å gi et anslag for hele landet. Det er derfor knyttet usikkerhet til tallene.

183 kommuner har ikke svart på KS sine spørsmål.

– Vi jobber med felles systemer for alle kommuner for å få en bedre rapportering. Men vi kunne ikke vente på å på plass dette før vi startet arbeidet med en plan sammen med KS, sier helseminister Bent Høie.