– Levende lys gir like dårlig luftkvalitet som i Beijing

TV 2 hjelper deg har testet hvordan stearinlys påvirker lufta i en helt vanlig leilighet. Eksperter er forbauset over resultatene. 

Levende lys hjemme er både fint å se på og det skaper en hyggelig atmosfære.

Men har du tenkt på hva som skjer med luften rundt deg når du tenner lys?

TV 2 hjelper deg har testet hvordan fem forskjellige typer lys påvirker inneklimaet.

Skyhøye verdier

Over ett døgn tente vi opp følgende typer lys: telys med plast, telys med aluminium, kubbelys, høye lys og høye svanemerkede lys.

Inneklimaekspert Kolbjørn Mohn Jenssen fra Mycoteam gjennomførte først målinger av sotpartikler i luften ute, for å kunne sammenlikne med luften inne.

– Hvert femte minutt så registrerer vi alle partikler. En time etter tenning så slukker vi lysene og så lar vi det gå en halvtime, og så sjokklufter vi ut hele leiligheten, forklarer Jenssen.

Nivåene inne bør ikke overstige nivåene ute, men gang på gang ble det påvist skyhøy luftforurensning. Faktisk så ille var det at nivåene inne i leiligheten ikke hadde blitt ansett som trygg uteluft engang.

Etter 24 timer er vi tilbake på laboratoriet til Mycoteam og sjekker resultatene.

– Vi ser tydelig lystenningene og når vi slukket dem. Og her er det skyhøye verdier. Verstingen her er faktisk det høye svanemerkede lyset, forklarer Jenssen.

– Tilfeldig at det var verst

Det svanemerkede lyset produserte mer enn dobbelt så mye sotpartikler som det ikke-svanemerkede høye lyset vi testet. Miljømerking mener det er tilfeldig.

– Når det gjelder levende lys så anbefaler vi selvsagt å bruke svanemerkede lys, for de er testet og standardisert og det er de beste i markedet, dokumentert, sier fagrådgiver i Miljømerking, Kristian Kruse.

– Men i testen vår i et hjemmemiljø, så ligger det svanemerkede lyset dobbelt så høyt som det andre ikke-svanemerkede lyset av samme type. Hvordan forklarer du det?

– Man må huske på at dette er innenfor et kort tidsrom. Det viktige er hvordan lysene oppfører seg over et lengre tidsrom. For det er den samlede partikkelforurensningen som teller, altså det er den gjennomsnittlige eksponeringen som har noe å si for helseeffekten.

Miljømerking forteller at de har dokumentasjon på at akkurat dette lyset, som i vår test kom verst ut, er langt bedre enn andre lys.

– Dette er en tilfeldig test, hadde du gjort dette ti ganger er jeg sikker på at bildet hadde vært annerledes, sier Kruse.

Blåser du ut lysene?

Det er ved slukking at lysene forurenser mest. I korte perioder skaper alle lystypene, bortsett fra telys med plast, så dårlig inneklima at det er på linje med svært forurensede byer.

Folkehelseinstituttet er forbauset over resultatene i TV 2 hjelper degs test.

– Det er overraskende høye nivåer. Vi hadde ikke forventet å se så høye mikrograms-nivåer av svevestøv som er påvist her. Dette er opp mot nivåer som man kan se i Beijing, sier forsker Johan Øvrevik.

Grunnet mangelfull forskning på direkte helseeffekter av svevestøv fra levende lys, kan ikke ekspertene svare på hvor skadelig bruk av stearinlys er for oss, men FHI peker ut to grupper som er spesielt utsatt i et dårlig inneklima.

– Vi vet jo blant annet at astmatikere rapporterer at de føler problemer når det brennes mye stearinlys. Også barn vet vi at er mer mottakelig for effekt av luftforurensning, enn voksne. Barn puster mer luft og det deponeres mer luft i lungene på barn, sier Øvrevik.

TV 2 hjelper deg blåste ut alle lysene i testen med munnen. Det er, ifølge ekspertene, ikke en god måte å slukke levende lys på. Anbefalingen fra både Miljømerking og FHI er å bruke en hette eller klemme slik at man kveler lyset så fort og effektivt som mulig. Da reduserer man utslippene av sotpartikler drastisk.

TV 2 hjelper deg sendes torsdag klokken 20.30.