Gjenåpner barneavdeling etter at gutt (10 mnd) døde

ÅLESUND (TV 2): Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal sier at de sterke protestene fra foreldre med syke barn har gjort inntrykk.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret i Helse Møre og Romsdal har besluttet å delvis gjenåpne barneavdelingen i Kristiansund i helgene. Et enstemmig styre står bak avgjørelsen.

– Litt av bakgrunnen er de sterke protestene som har vært fra foreldre i Kristiansund, som har opplevd transporten av syke barn i helgene som svært belastende, sier administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal Dag Hårstad til TV 2.

Et todelt vedtak

– Det første er kortsiktige tiltak, og det handler om å få barnelege på vakt i helgene i Kristiansund. Det handler om å få pleiepersonale som kan barn også på vakt i helgene, og det handler om bedre transportkapasitet, og det handler om redusere noe av belastningen på sykehusavdelingen i Kristiansund gjennom tiltak på inntak, sier Hårstad.

– Er det en delvis gjenåpning?

– Ja, det er det kortsiktige tiltaket. Det langsiktige tiltaket er at vi skal gjøre en evaluering av en driftsmodell basert på syvdøgnsdrift fremover, som da er tilpasset de behovene vi ser.

Dette er behov som varierer ut fra sesonger og uker, ifølge Hårstad.

– Vi setter alle kluter til for å få til dette, men jeg kan ikke love at det blir til helgen.

Sterke protester

Helgestengingen av barneavdelingen ved sykehuset i Kristiansund har skapt store protester blant befolkningen. Mandag gikk flere tusen innbyggere i fakkeltog for å markere sin motstand.

Saken ble særlig aktuell etter at en 10 måneder gammel gutt søndag døde under transport til et annet sykehus. Saken er under gransking av politi og Helsetilsynet for å få klarhet i hvorfor gutten døde.

I sosiale medier har det imidlertid vært rettet sterke beskyldninger mot helseforetaket og myndighetene. Barneavdelingen har vært helgestengt fordi helseforetaket skulle spare fire millioner kroner.

Stengingen har ført til at barn har blitt fraktet i ambulanse og helikopter til Ålesund i helgene. Kjøreturen mellom de to sykehusene er på tre timer. Foreldre som har hatt barn på sykehuset sier at reisene frem og tilbake har vært en enorm ekstrabelastning.

Dødsfall granskes

Ledelsen i Helse Møre og Romsdal har hele tiden hevdet at helgestengingen har vært medisinsk forsvarlig.

– Vi foreldre som brenner for denne saken synes det er veldig bra at de nå har forstått at barneavdelingen må gjenåpnes, sier May-Britt Bjørke til TV 2, men understreker at hun er avventende til å se hva vedtaket innebærer.

Hun er én av mange som har engasjert seg sterkt i saken, og var den som tok initiativ til fakkeltoget tirsdag hvor flere tusen møtte opp.

Samtidig understreker hun at de stiller seg svært kritiske til at liv måtte gå tapt før de vedtok å gjenåpne.

Hårstad sier til TV 2 at det er naturlig at det blir stilt spørsmål til om dødsfallet har sammenheng med gjenåpningen, men sier de vil vente med å trekke konklusjoner til politiet og helsetilsynet er ferdig med sine undersøkelser.

– Vi kan jo ikke hevde at det ikke har en sammenheng, sier Hårstad.