Rådmann stilte psykiatrisk diagnose på Are (11)

SKODJE (TV 2): Da mamma og pappa ba om tilpasset undervisning til skoleflinke Are (11) koblet kommunen inn barnevernet. Da startet marerittet.

Kontrollutvalget til kommunen har nå felt en knusende dom over håndteringen av barnevernssaken. Advokaten til Skodje kommune derimot mener utvalget har bommet fullstendig i sin vurdering.

Det var i mars i fjor at familien Fremmerlid Sørset stod fram i programmet «Vårt lille land» på TV 2.

Der fortalte de historien om hvordan ledelsen ved Stette skule sendte bekymringsmelding til barnevernet etter at familien ba om tilpasset opplæring i matematikk for sønnen Are (11).

Skoleledelsen mente foreldrene viste et høyt konfliktnivå i kommunikasjonen med skolen. De koblet derfor inn barnevernet og mente de burde undersøke oppvekstsvilkårene til Are.

Meldingen slo ned som en bombe i den ressurssterke familien. Pappa Torgrim jobber i Nordsjøen, mens mamma Bente er lærer. Begge ble sykmeldt mens barnevernet forsøkte å finne tegn på at Are var utsatt for alvorlig omsorgssvikt.

VIL IKKE SVARE: Rådmann Bente G. Vikhagen ville ikke svare på TV 2s spørsmål. Foto: TV 2.
VIL IKKE SVARE: Rådmann Bente G. Vikhagen ville ikke svare på TV 2s spørsmål. Foto: TV 2.

Etter to og et halvt års kamp mot kommune, barnevern og en svært belastende rykteflom i bygda, tok kommunens eget kontrollutvalg tak i saken.

Det siste halve året har utvalget fått alle fakta på bordet og gått grundig gjennom håndteringen av konflikten mellom familien og kommunen.

Konklusjon er knusende for ledelsen i Skodje kommune:

Skolen hadde ikke grunnlag for å melde familien til barnevernet. Saksbehandlingen har vært vilkårlig og kritikkverdig, mener kontrollutvalget.

– Vi stiller oss kritisk til den saksbehandlingen som har skjedd i kommunen og til at kommunen har meldt denne familien til barnevernet, sier kontrollutvalgets leder, Vigdis T. Bye til TV 2.

– Er det noe annet som ligger bak enn at familien ønsker tilpasset undervisning for sønnen?

– Nei, sier Bye.

TV 2 har fått innsyn i alle saksdokumentene. Kontrollutvalgets granskning har avdekket flere oppsiktsvekkende opplysninger om kommunens behandling av familien Fremmerlid Sørset.

Diagnosen ikke dokumentert

MOR: Bente Fremmerlid ønsket bedre undervisning for sønnen, og endte med å bli meldt til barnevernet. Foto: TV 2.
MOR: Bente Fremmerlid ønsket bedre undervisning for sønnen, og endte med å bli meldt til barnevernet. Foto: TV 2.

Nåværende rådmann i Skodje kommune, Bente Glomset Vikhagen, var kommunalsjef og rektors overordnede da Ares familie ble meldt til barnevernet.

I møte med kontrollutvalget bekreftet rådmann Vikhagen at hun medvirket til at skolen sendte bekymringsmelding til barnevernet. Hun kom også med en oppsiktsvekkende opplysning om gutten: Hun sa at Are hadde «vedvarende alvorlige adferdsvansker» og at dette stammet fra foreldrenes negative påvirkning.

Dette er en diagnose som ikke er nevnt i noen sakspapirer, verken hos skole, barnevern eller PPT-tjenesten.

TV 2 får bekreftet fra flere som var til stede på møtet at Vikhagen uttalte dette.

Kontrollutvalgets advokat, Kjetil Kvammen skriver i saksutredningen at diagnosen brukes på barn og unge som «begår alvorlig og gjentatt kriminalitet, har vedvarende misbruk av rusmidler eller utviser annen for normløs adferd der institusjonsbehandling der institusjonsbehandling er nødvendig eller ønskelig».

Konklusjon: Ingen alvorlige adferdsvansker

Are, som nå er 11 år, er en sunn og sprek gutt, han har mange venner og spiller keyboard og fotball på fritiden. Med andre ord så langt unna et problembarn som det er mulig å komme.

– Vi har ikke funnet at det foreligger alvorlige adferdsvansker, sier Vigdis T. Bye.

Ares mamma, Bente Fremmerlid, mistenker at rådmannen har konstruert diagnosen for å forsvare presset skolen har utsatt familien for.

– At rådmann Vikhagen, helt ut av det blå, kommer med disse «alvorlig vedvarende adferdsvansker»-påstandene er jo helt horribelt. Vi har ikke en sjanse i møte med et slikt system. Det har gått prestisje i saken for kommunen. Det handler om dekke over for hverandre, sier hun.

TV 2 har flere ganger forsøkt å få rådmann Bente Vikhagen til å svare på kontrollutvalgets kritikk. Vi har også bedt henne om svar på hvilket grunnlag hun har for å stille en psykiatrisk diagnose på en helt normal skolegutt.

Rådmannen har gitt klart uttrykk overfor TV 2 at hun ikke er interessert i å kommentere saken.

Foreldrene lettet

Kontrollutvalget mener at barnevernssaken ikke etterlater et tillitsvekkende inntrykk av ledelsen i Skodje kommune.

– Vi i kontrollutvalget er opptatt av å sikre legitimiteten til kommunen. Det er jo derfor vi er opprettet som et tilsyns- og kontrollorgan. Det er ikke utenkelig at denne saken bidrar til å svekke tilliten, sier utvalgsleder Vigdis T. Bye.

Bente Fremmerlid er lettet over at noen endelig har gått grundig gjennom saken og bekreftet det familien hele tiden har hevdet; at de er utsatt for et maktovergrep fra Skodje kommune.

– Denne saken har ingen vinnere. Men vi er svært glad for at vi har fått fullt medhold i kontrollutvalget. Hvis vi kan få fokus på ulovlige bekymringsmeldinger og maktmisbruk har vi oppnådd noe stort. Dette er også viktig for andre, sier Fremmerlid.