Nybakte fedre sliter med fødelsdepresjon: 

– Ingen spør hva far føler

Dårlig kartlegging og høye mørketall: Opptil ti prosent av norske menn kan slite psykisk når de går fra mann til far. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tall fra Sverige og Danmark viser at opp til ti prosent av fedrene sliter psykisk i forbindelse med graviditet og fødsel. I Norge har det vært lite kartlegging, men det er ingen grunn til å tro at tallene er lavere her. 

Vanskelig å gå fra mann til far

– Vi vet at mellom 6 og 13 prosent av befolkningen i Norge sliter med depresjon. Det å bli far er en økt risiko for å utvikle depresjon, fordi man kan føle seg fremmedgjort i overgangen fra å være mann til å bli far. Vi har sett at det er yngre, førstegangsfedre som er mest utsatt, sier psykologspesialist Thomas Skjøthaug til TV 2. 

Småbarnsfar og pappablogger Andreas Andersen fra Oslo har blogget om hvor vanskelig det er å være pappa.

Gjennom doktorgradstudien «Liten i Norge» ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (Rbup) ser han nærmere på hvordan fedre har det i svangerskapet og i barseltiden. 

Vi vet lite om far

Skjøthaug sier at vi har mye kunnskap om ferske mødre, men svært lite om nybakte fedre. I mange kommuner svarer kvinner på et spørreskjema (EPDS) etter fødselen, som skal avdekke symptomer på nedstemthet og depresjon. Noen steder får menn samme tilbud, men det er ikke satt i system. Resultatet er at det ikke er noen god kartlegging av fedres psykiske helse, og Skjøthaug tror mørketallene er høye. 

– Mange menn går ikke til lege, og forstår kanskje ikke selv at de sliter før de har nådd bunnen. Og da trenger de ofte hjelp for å komme ut av det. Det er ikke sikkert at de klarer å søke denne hjelpen selv. Skamfølelse er en del av bildet. Det er tradisjonelt ikke slik at menn skal vise følelser, «big boys dont cry». 

Unge fedre mest utsatt

I tillegg kan det være vanskelig å innrømme at man har det tungt, når partneren har gått igjennom en tøff graviditet og fødsel. 

– Hvilke fedre er det som utvikler depresjon? 

– Studier fra Sverige viser at det er yngre førstegangsfedre, under 27, som er mest utsatt for å utvikle depresjon. Vi ser også at de mennene som har hatt vanskelige opplevelser i barndommen opplever i større grad angst og depresjon når de selv skal bli fedre.

Årsaken er at opplevelser fra barndommen påvirker hva slags idealer man har i egen farsrolle, og hva man skal eller ikke skal ta med seg inn i rollen når man selv blir far. 

Kan ødelegge samspillet 

Ifølge Skjøthaug er det også slik at far oftere blir deprimert i tilfeller hvor mor er det. 

– Hva skjer med en familie hvor mor eller far sliter psykisk? 

–- Det er ikke slik at det nødvendigvis at det går dårlig med et barn som har deprimerte foreldre. Men i de fleste tilfeller vil det føle til dårlige samspill, mellom foreldre og barn. Vi vet en del om samspillet mellom en deprimert mor og barn, men lite om hva som skjer mellom en deprimert far og barn. Det er jo også slik at det er økt sjanse for samlivsbrudd i familier hvor mor, far eller begge er deprimert.  

Har du eller din partner opplevd fødelsdepresjon? Ta kontakt med TV 2s reporter. 

Skjøthaug mener det er flere ting som kan endres for å hjelpe menn i gang med farsrollen. Han sier det er viktig at vi endrer forståelsen av at den første tiden er forbeholdt mor. 

– Vis raushet overfor far! Ha kan være en god omsorgsperson også i spedbarnstiden. Noen mødre tar for eksempel ut ulønnet permisjon for å være hjemme samtidig med fedrene som har pappaperm. Da hindrer de at fedrene utvikler en selvstendig eierskapsfølelse. Slipp mennene til – stol på far! 

– Hvordan kunne menn vært bedre forberedt på det som skal skje når de blir fedre? 

–Barn i dag forholder seg mye til kvinner. Helt fra jordmødre og helsesøstre til barnehageansatte og førskolelærere, de er aller fleste kvinner. Det betyr at menn har få mannlige rollefigurer. Jenter leker med dukker og får en annen sosialisering på mammarollen enn det gutter får, sier Skjøthaug.  

Flere menn som rollemodeller

Han mener det hadde vært bra å få flere mannlige aktører inn i disse rollene. Fedre i dag har ikke nødvendigvis sine egne fedre som rollefigurer. De er mer til stede, blant annet gjennom pappapermen, enn hva forrige generasjons fedre var. Da trenger de nye rollefigurer. 

Skjøthaug mener helsestasjonene må bli flinkere til å involvere menn som likestilte omsorgspersoner helt fra starten på svangerskapet.

Skjøthaug understreker at det også er viktig å se på forskjeller innad blant kjønnene, og at det er store kvalitetsforskjeller både kvinner i mellom og menn i mellom.

– Det finnes ikke bare finansmenn som helst vil slippe unna fedrekvoten, det finnes også finanskvinner som vil så raskt mulig tilbake til arbeid etter fødselen. Det er ikke slik at kjønnet er avgjørende for å være en god omsorgsperson. Mange fedre er utmerkede omsorgspersoner. De trenger ikke være dobbelt så gode som mødre for å være gode nok.