Guttorm Dilling vant saken mot NFF. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Guttorm Dilling vant saken mot NFF. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dilling vant rettssaken mot NFF

– En knusende dom for Norges Fotballforbund, mener Randi Gustad. 

Guttorm Dilling, som har vært ansatt i Norges Fotballforbund siden 1983 og vært en del av A-landslaget siden 2003, mistet i høst rollen som administrativ leder for A-landslaget.

Dilling ble erstattet av Are Hokstad og fikk i stedet tilbud om stilling som administrativ leder for aldersbestemte landslag på herresiden. Dilling følte seg imidlertid urettferdig behandlet av Fotballforbundet og stevnet dem for retten.

Fredag ble det kjent at domstolen gir Dilling medhold i saken. 

– Dette er en knusende dom for Norges Fotballforbund. Retten gir Dilling medhold både i at dette er utenfor styringsretten og i at prosessen har vært uryddig. Det hadde holdt at han fikk medhold i en av disse for å vinne saken, sier TV 2s juridiske ekspert Randi Gustad. 

Ugyldig oppsigelse

«Arbeidsgiver har gått utenfor styringsretten og det foreligger de facto en ugyldig oppsigelse. Uansett om omplasseringen synes å ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett, har det vært en uforsvarlig prosess som innebærer at beslutningen er ugyldig», står det i dommen fra Oslo Tingrett.

I tillegg til å få medhold i ugyldig oppsigelse, blir Dilling også tilkjent saksomkostninger. Disse beløper seg til 264 843 kroner. 

– Dette er ikke bare en viktig sak for meg, men for alle som står i et arbeidsforhold. Jeg vil anbefale alle faste ansatte innenfor idretten å lese dommen, fordi den gir verdifull informasjon til alle mine kolleger, sier Dilling i en pressemelding.

Må betale erstatning

Det sentrale spørsmålet i saken har vært hvorvidt Norges Fotballforbund gikk utenfor sin såkalte styringsrett. På dette punktet har Dilling vunnet frem fullt ut. Dilling tilkjennes også erstatning, selv om dette beløpet er lavere enn kravet som ble fremsatt mot NFF. Erstatningen beløper seg til 75 000 kroner.

Dilling fikk imidlertid ikke medhold i om å få jobben tilbake frem til endelig avgjørelse foreligger. Dilling må derfor betale 7500 kroner av Fotballforbundets saksomkostninger. 

– Grensene for arbeidsgivers styringsrett kan være vanskelige å trekke, og her har Oslo tingrett satt snevre rammer. Men retten har samtidig ikke villet gi Dilling umiddelbar rett til å komme tilbake gjennom midlertidig forføyning. I så måte ligger saken an til en bredere vurdering i Borgarting lagmannsrett om et år. Nå vil NFF benytte ankefristen på en måned til å vurdere dette nøyere, sier fotballforbundets advokat, Nicolay Skarning til NTB.