FARLIG LUFT: Bergen er en av byene som i en rekke år har hatt røde luftmålinger på klare vinterdager. Foto: TV 2
FARLIG LUFT: Bergen er en av byene som i en rekke år har hatt røde luftmålinger på klare vinterdager. Foto: TV 2

Alle disse byene har ulovlig dårlig luftkvalitet

1500 nordmenn dør årlig som følge av luftforurensning. 

En fersk rapport fra Norsk institutt for luftforskning viser at et titalls norske byer og tettsteder har ulovlig dårlig luftkvalitet. Instituttet har kartlagt luftkvaliteten i Norge de fem siste årene, og konkluderer med at luften i 10 norske byer overskrider grenseverdien for minst en type forurensning, enten nitrogendioksid, svevestøv eller tungmetall. Bergen, Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg, Halden, Kristiansand, Moss, Oslo, Sande

Mer innhold fra TV 2