Det er fare for storstreik i Norwegian. Arbeidstakerorganisasjonen Parat har gått til plassoppsigelse av piloter i Norwegian i Norge, Danmark og Sverige.

– Vi kan bekrefte at vi det er sendt plassoppsigelse for nærmere 700 piloter , sier kommunikasjonssjef i Parat, Arve Sigmundstad. 

Plassoppsigelse er en trussel om streik, og er en forberedelse som gjør at de ansatte lovlig kan bli tatt ut i streik ved brudd. 

Tidlig i konflikten

Bakgrunnen for konflikten er etter det TV 2 får opplyst sammensatt, men uenighet om forsikringsordningene til de ansatte skal være et av de mest betente stridstemaene.

Norwegian bekrefter overfor TV 2 at plassoppsigelsen er mottatt.

–  Tariffoppgjør for pilotene og kabinansatte har de siste årene endt hos riksmekleren, så dette er ikke uvanlig. Målet for Norwegian er å komme til enighet, sier informasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen. 

Fortsatt tid

Dersom konflikten ikke løses og det blir streik, kan svært mange Norwegian-fly bli satt på bakken. Men det er langt frem til en eventuell streik. Partene har god tid til å bli enige, og det er ennå ikke satt noe meklingsfrist mellom partene i konflikten.