BLE GRILLET: Stortingets høringen om asylbarn i Stortinget fredag.
Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier fredag at han burde vært tydeligere om at lengeværende asylbarn ikke skulle prioriteres spesielt for utsending. T.h Thor Arne Aass ekspedisjonssjef i politiavdelingen og Himanshu Gulati.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
BLE GRILLET: Stortingets høringen om asylbarn i Stortinget fredag. Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier fredag at han burde vært tydeligere om at lengeværende asylbarn ikke skulle prioriteres spesielt for utsending. T.h Thor Arne Aass ekspedisjonssjef i politiavdelingen og Himanshu Gulati. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Slik forklarte Anundsen seg om asylbarnsaken 

Anders Anundsen (Frp) svarte fredag ettermiddag for seg i saken om asylbarna. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Spørsmålet om justisminister Anders Anundsen (Frp) har behandlet saken om asylbarna korrekt har vært oppe til diskusjon i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité hele dagen. 

Det store spørsmålet komiteen skal ta stilling til er om Anundsen har brutt opplysningsplikten overfor Stortinget. 

Justisministeren har flere ganger, på talerstolen i Stortinget, fortalt at regjeringen har endret sin asylpolitikk, og at de ikke skal prioritere å sende ut lengeværende asylbarn. Men komiteen mener det mangler reell dokumentasjon på denne politikkendringen, og det har kommet fram at ingen involverte etater har fått med seg den såkalte politikkendringen. 

Anundsen medga i høringen at det er vanskelig å se at en angivelig endret politikk for lengeværende asylbarn faktisk har gitt resultatene som var tilsiktet.

– Jeg mener vi har gjort det vi kan for å sikre en politikkendring. Men jeg ser det er vanskelig å konstatere at politikkendringen faktisk har gitt resultat når man ser på tallene, sa Anundsen under den åpne høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag ettermiddag.

– Det er en feil 

Anundsen innledet sin redegjørelse like før klokken 17.00 fredag ettermiddag. 

Han redegjorde for spørsmålet rundt instruksene som ble gitt til Politidirektoratet i tildelingsbrevet, som Anundsen mener er et fundamentalt styringsverktøy for alle underliggende organer, som igjen burde resultere i en politikkendring. 

Anundsen sa han forutsetter at ledere i politiet leser brev de mottar, og at de faktisk oppfatter det som står det.

– Føringen fra overordnet organ må følges opp følges opp – det er tillitbasert ledelse. Men rutinene i departementet gjennomgå nå, særlig der det gjøres politiske endringer. Det har ikke vært gjort godt nok nå, sa Anundsen.

Han beklaget at PU og POD ikke har oppfattet instruksen om politikkendring i tildelingsbrevet. 

– Det er en feil, som ikke skal skje. Jeg har ansvaret for alt som skjer i de underliggende etatene og har overfor Stortinget beklaget denne feilen. Vi skal sørge for at underliggende etater skal gjennomføre politikken, men vi kan ikke ha et kontrollregime, sa Anundsen. 

Han sa det alltid vil prioriteres å sende ut kriminelle. 

– Det har ikke, og jeg vil understreke det, vært en politisk intensjon om å sende ut flere lengeværende barn, men det er heller ikke gitt signaler om at de skal skjermes for retur, sa Anundsen. 

– Oppfyller opplysningsplikten

Justisministeren sa han burde vært tydeligere om at lengeværende asylbarn ikke skulle prioriteres spesielt for utsending.

– Departementet presiserte at det var barn som skulle prioriteres. I ettertid er det ikke vanskelig å se at presiseringen skulle vært tydeligere, sa justisministeren.

Anundsen konkluderer i sin oppsummering at han mener opplysningsplikten overfor Stortinget er oppfylt. 

– Men vi burde vært tydeligere. Saken har gitt grunnlag for læring, sa Anundsen. 

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen stilte Anundsen spørsmålet om hvilke feil politidirektøren har begått. 

–Uavhengig hvem som har gjort feil er det mitt ansvar, sa Anundsen. 

POD videreformidlet ikke instruks 

I løpet av dagen har involverte etater, organisasjoner og personer involvert i saken uttalt seg om utsendelser av de lengeværende asylbarna i Norge. Blant de som har uttalt seg for komiteen er politiet. 

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa til komiteen at antall lengeværende asylbarn som ble sendt ut av landet økte fra 2013 til 2014, spesielt på slutten av fjoråret. 

Et av de sentrale spørsmålene er hvorfor Politidirektoratet ikke fikk videreformidlet regjeringens signal om at lengeværende barn ikke skal prioriteres, som Bergens Tidende avdekket. Instruksen var at barn generelt skulle ha prioritering, ikke spesielt lengeværende barn. I brevet var dette formidlet, kun gjennom en utelatt formulering. Det har Humlegård beklaget på det sterkeste. 

– Jeg synes det er pinlig at vi ikke har klart å se endringen, og vi burde fulgt det opp, sier Humlegård. 

Men både politidirektøren og PU-sjefen sier fjorårets utsendelser ikke ville sett annerledes ut som følge av instruksen. 

Komiteens leder, Martin Kolberg sa i høringen at det uforståelig hvorfor Humlegård beklager, og at det virker som om justisministeren legger skylden på politiet. 

Politiet: Ikke endret praksis

Sjef for Politiets utlendingsenhet (PU), Kristin Ottesen Kvigne sa i høringen at politiet ikke har endret praksis det siste året.

Kvigne sa det ikke har kommet noen konkret forskriftsendring fra departementet. 

– Vi måtte hatt en nærmere instruks eller amnesti for at vi skal endre vår uttransporteringspraksis, sa Kvigne. 

PU-sjefen bekreftet at politiet aldri fikk med seg at regjeringens instruks var endret, i et brev fra justisdepartementet til Politidirektoratet. 

Kvigne slo fast at det ikke er av betydning hvor lenge personen har vært i Norge som er avgjørende for utsendelsen, men om returforutsetningene oppfylles. 

Vil vurdere

– Inntrykket er at politiets praksis med å sende ut lengeværende barn ikke er forandret. Politikkendring, som justisministeren ga uttrykk for at skal ha funnet sted, har ikke skjedd ifølge de har vi har hørt, mener politisk kommentator Arne Strand. 

Han mener at dersom Anundsen ikke kan komme med klare bevis på at politikken har endret seg, ligger justisministeren tynt an. 

– Det å ha feilinformert Stortinget er en veldig alvorlig sak for en statsråd. Ja, det er en dødssynd, sier Strand. 

Også Norsk Organisasjons for Asylsøkere (NOAS) og Advokatforeningen uttalte seg i dagens høring. 

Etter at Anundsen har forklart seg går komiteen hvert til sitt. Saksordfører Bård Vegar Solhjell vil deretter skrive et utkast på hva som blir komiteens innstilling, og hver av de 14 komitémedlemmene vil også gi sin innstilling til saken.