ILLUSTRASJON: Modell av en av de akutuelle løsningene på Gaustad.   Foto: Idérapporten til OUS
ILLUSTRASJON: Modell av en av de akutuelle løsningene på Gaustad.   Foto: Idérapporten til OUS

Dropper planene om giga-sykehus i Oslo

– Det er ikke finansielt realistisk å bygge storsykehus på Gaustad, sier sykehusdirektøren til TV 2. 

Direktøren ved Oslo Universitetssykehus (OUS) forkaster planene om et gigantsykehus i Oslo, det såkalte Campus Oslo. 

Prosjektet er i stedet skalert ned, og etter at styret har tatt stilling til forslaget blir det politikerne som skal avgjøre i hvilken retning hovedstadens sykehustilbud skal ta.

Men det nye forslaget har falt i god jord hos helseministeren. - Jeg har hatt møte med Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst denne uken, og vi er veldig enige i at det å gå videre med et som innebærer å samle store deler av Oslo universitetssykehus på Gaustad, det er helt urealistisk. Derfor er jeg glad for at også administrasjonen heller ikke anbefaler styret å gå videre med det. De har tatt innover seg det som var høringsuttalelsene og det som var den politiske realiteten, sier Bent Høie.

For det har lenge vært store uenigheter knyttet til prosjektet, spesielt fra fagmiljøene, etter at ideen ble lansert i 2012.

Planen var å få til en samlokalisering på Gaustad-området, noe som også skulle innebære å legge Ringveien i tunell. Prislappen ville komme på om lag 40 milliarder kroner. 

– Ikke realistisk

Administrerende direktør Bjørn Erikstein sier til TV 2 at det på nåværende tidspunkt er lite realistisk å finansiere storprosjektet.

– Vi har hatt en omfattende høringsrunde og lyttet til innspillene vi har fått. Vi har også gjennomført en grundig, ekstern kvalitetssikring av alle alternativer i den første rapporten. Vi ser nå at full samling på Gaustad på det nåværende tidspunkt synes lite realistisk å finansiere, sier Erikstein. 

Prosessen fortsetter

Etter å ha gått bort fra tanken om full samling på Gaustad er det tre alternativer som skal være med i den videre prosessen for idéfase Oslo universitetssykehus.

1. 0-alternativet - Beholde og oppgradere dagens fire adresser Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker.

2. Delt løsning på Gaustad kombinert med en videre drift på Ullevål. Altså redusere fra fire til to adresser. Men også dette alternativet innebærer stor nybygging på Gaustad og nye bygg på Ullevål.

3. En delvis samling på Gaustad, kombinert med etablering av lokalsykehusfunksjoner utenfor hovedsykehuset eventuelt i et eget sykehus. Av dagens fire adresser blir bare Gaustad med videre og det blir lagt lokk over ringveien for å få plass til utbygningen. I denne versjonen legges det opp til et nytt lokalsykehus i Oslo øst eller sør i byen slik at Ullevål etter hvert kan fraflyttes. Dette alternativet er en nedskalert løsning av giga-planen på Gaustad som var på rundt 630.000 kvm totalt inkludert dagens Rikshospital.

Ønsker eget lokalsykehus

Bjørn Erikstein håper nå at den nye nedskalerte planene kan gi en raskere fremdrift i prosessen.

-For det første trenger byen dette sykehuset, regionen trenger sykehuset og landet trenger dette sykehuset. Oslo universitetssykehus er det eneste, største og mest komplette sykehuset i landet som er bakvakt både formelt og uformelt for helse Norge. Og det er det viktig at Helse Norge tar seg råd til å bekoste, sier Erikstein.

– Dette er veldig klokt. Eriksteins nye vurderinger, etter den situasjonen vi er kommet opp, i er veldig kloke, sier Tove Nakken, leder av Brukerutvalget.

Hun representerer pasienter og pårørende.

– Det er fornuftig med et eget lokalsykehus til osloborgerne. Vi har vært heldige som har hatt Ullevål i så mange år. Lovisenberg og Diakonhjemmet gjør kjempejobber, men Oslo vokser fort så det er fornuftig og satse på et nytt lokalsykehus, sier Nakken.

Også helseminister Bent Høie ønsker de nye planene velkomne. - Jeg også glad for at de nå ser på utvikling av nye lokalsykehusfunksjoner i Oslo, både inkludert Diakonhjemmet og Lovisenberg, men også i Oslo Øst, sier Høie.

For i stedet for storsamlingen på Gaustad kan det blir aktuelt å gå for flere mindre alternativ, blant annet et eget sykehus til Oslo. Hvor dette nå skal ligge er uklart, men både Aker og en sentral plassering på Oslo Øst har vært alternativer som tidligere har vært lansert.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har flere ganger pekt på at Campus Oslo-planen ikke har støtte i Stortinget. Han er ikke overrasket over det som nå skjer. 

– Jeg er likevel ikke rolig med dette svaret, men det er en innrømmelse av at han (Erikstein) ikke når frem med dette prosjektet, sier Bøhler til TV2.no. 

Bøhler mener det mest akutte er å få på plass lokalsykehus, og at det har blitt oversett i denne prosessen.