Sikkerhetsekspert slår alarm:

Frykter Kina og Russland skal stjele norsk teknologi

Direktøren for norsk senter for informasjonssikkerhet, Roger Johnsen, etterlyser et sterkere nasjonalt ansvar for å sikre norsk teknologi mot nett-tyveri.

Norske småbedrifter er sjanseløse til å holde på sine høyteknologiske hemmeligheter, mener Roger Johnsen, direktør for norsk senter for informasjonsikkerhet, etter at PST onsdag pekte ut Russland og Kina som de største truslene på nett.

Han etterlyser et sterkere nasjonalt ansvar for å sikre norsk teknologi mot nett-tyveri.

– Jeg tror ikke vi kan stole på at vanlig antivirus tar dette altså, sier Johnsen. 

Resurssterke motstandere

For når politiets sikkerhetstjeneste peker på hvilke nasjoner som er ivrigst til å infiltrere norske interesser over internett- Russland og Kina - bør ikke bedrifter og styringsorganer tro at datasystemene deres er sikre.

– De nasjonene som er nevnt i PST sin rapport har betydelige ressurser. Dette er både universitetsressurser til å utvikle kompetansen, det er statlige organer til å organisere den og innrette den mot hva det er de ønsker å oppnå.

SJANSELØSE: Roger Johnsen, direktør i norsk senter for informasjonssikerhet, sier norske bedrifter er sjanseløse mot nett-tyveri fra Kina og Russland. Foto: TV 2
SJANSELØSE: Roger Johnsen, direktør i norsk senter for informasjonssikerhet, sier norske bedrifter er sjanseløse mot nett-tyveri fra Kina og Russland. Foto: TV 2

– Ute etter norsk teknologi

Johnsen tror Russland og Kina blant annet er ute etter å stjele avansert norsk teknologi. Dette mener han norske bedrifter ikke er i stand til å beskytte seg mot.

– Norske virksomheter er i all hovedsak små bedrifter uten hverken IT-sjef eller noen sikkerhetsansvarlig som selv er i stand til å håndtere dette her. Så dette er en ting jeg tror vi må prøve å håndtere som nasjon, sier han. 

Johnsen sitter i politiets strategiutvalg for håndtering av datakriminalitet og vil gå inn for å få flere instanser til å samarbeide.

– Jeg tror spesielt et samarbeid mellom næringslivet og politiet, og kanskje andre myndigheter som har ansvaret for cybersikkerheten i Norge, vil være en forutsetning for å kunne håndtere en såpass omfattende og alvorlig problemstilling som vi står overfor her.