Polarinstituttet utsatt for spionasje

Ifølge Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) er det en stor, statlig aktør som står bak angrepet. 

Ulovlig etterretningvirksomhet er en alvorlig og langsiktig trussel mot Norge.

I årets trusselvurdering, som PST la fram onsdag, navngis for første gang Russland og Kina som spionstater.

Oppmerksomme

Norsk Polarinstitutt er blitt utsatt for forsøk på ulovlig etterretning, og én sak var alvorlig nok til at de rapporterte den til PST. 

PST bekrefter saken overfor TV 2.

– Jeg kan bekrefte at PST har gjort undersøkelser i en sak som tyder på at Polarinstituttet har vært utsatt for en nettverksbasert etterretningsoperasjon, sier Arne Christian Haugstøl, leder for seksjon for statlig aktører i PST.

– Ut fra hvor avansert denne operasjonen har vært så krever det en aktør med stor kapasitet. Vi er rimelig sikre på at det er en statlig aktør som står bak, sier Haugstøl.

Han vil ikke spekulere i hvilken stat som står bak.

Sterke interesser

Mange land har sterke interesser i Nordområdene. Polarinstituttet er rådgiver for norske myndigheter, og forvalter viktig kunnskap.

Det gjør dem til et mål for ulovlig etterretning.

– Hvordan oppfatter dere den trusselen?

– Vi leser trusselvurderinger, og er klar over at det har skjedd en stor økning i oppmerksomheten fra veldig mange hold når det gjelder Nordområdene. Vi er veldig oppmerksom på at også vårt virke kan være interessant for andre, sier Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt. 

– Men har dere opplevd forsøk ulovlig etterretning?

– Vi har nok, som veldig mange andre, hatt uregelmessigheter mot vår brannmur. Det som er vanskelig er å vite hvor det kommer fra og hvor alvorlig det er, sier Winther. 

Ekstra sikkerhetstiltak 

Polarinstituttet har iverksatt sikkerhetstiltak, men sier at de ikke kan håndtere utfordringen alene.

– Dette gjør vi etter beste evne, beste skjønn, og med den kompetansen vi har. Og i konsultasjon med sikkerhetsmyndighetene, sier Jan-Gunnar Winther.