Molde betalte Solbakken en halv million for å påvirke at Diouf fikk arbeidstillatelse i England

– Når arbeidstillatelsen er innvilget, skal Molde betale 500.000 kroner til Jim Solbakken.

BAKGRUNN: Jim Solbakken betalte reise for Senegal-sjef

Bergen (TV 2): Like før jul kunne TV 2 avsløre en e-postkorrespondanse som viser hvordan Jim Solbakken utgiftsførte Norge-reisen til Senegal-trener Kandiji Aliju i sitt regnskap.

Nå kan TV 2 fremlegge en kontrakt mellom Molde og Jim Solbakken, som ble inngått den samme dagen som Dioufs overgang formelt ble en realitet.

Bakgrunn

  • I slutten av oktober beskyldte fotballbladet Josimar fotballagent Jim Solbakken for å ha sittet på flere sider av bordet da Mame Biram Diouf ble solgt fra Molde til Manchester United i 2009.

  • Også flere andre overganger ble satt under lupen av fotballbladet, og i kjølvannet av dette har media kommet med stadig flere opplysninger rundt Solbakken og hans måte å arbeide på.

  • Tidligere FK Haugesund-formann Ingolf Steensnæs, tidligere sportsdirektør Egil Østenstad og tidligere Sogndal-leder Trond Fylling er blant de som har rettet kritikk mot Solbakkens arbeidsmetoder.

  • Jim Solbakken er en av Ole Gunnar Solskjærs nære venner, og har bistått den norske Manchester United-legenden i flere forhandlinger, såvel som han har solgt og kjøpt spillere til og fra klubber Solskjær har vært trener for. Frem til 2008 var Solskjær medeier i Solbakkens selskap Dynamic Solution.

  • Torsdag 20. november gikk også fotballspeider og tidligere Solbakken-kollega Jon Thorstensen ut på TV 2 og fortalte om sine ubehagelige opplevelser med Solbakken.

  • Solbakken tilbakeviser alle anklagene mot ham og har i tillegg varslet at han vil gå til søksmål mot Josimar.

  • Solbakken har hele tiden hevdet at han aldri er dømt for noen ulovligheter, men i 2012 måtte han betale en bot til FIFA pålydende 10.000 sveitserfranc (65.000 norske kroner) for ulovlig oppførsel i forbindelse med Brede Hangelands overgang fra FC København til Fulham.
  • 1. september kunne generalsekretær i NFF Kjetil Siem avsløre at FIFA på ny kikket på Jim Solbakkens internasjonale overganger.

  • 28. januar 2015 kunne TV 2 avsløre at Molde FK betalte Solbakken en halv million kroner for å påvirke at Mame Biram Diouf fikk arbeidstillatelse i England i forbindelse med overgangen fra Molde til Manchester United.

«Vedrørende utførelse av tjenester relatert til påvirkning av innfrielse arbeidstillatelse i England for Mame Biram Diouf tilknyttet Diouf’s transfer avtale fra Molde FK. Til Manchester United FC.

Når arbeidstillatelsen for Manchester United er innvilget skal Molde FK betale til Jim Solbakken, Solution AS, NOK 500.000,- innen 2. mnd. etter at arbeidstillatelsen er innvilget.»

Det er kjøpende klubbs ansvar å sørge for at en spiller som ikke har arbeidstillatelse får dette før han kan spille for klubben.

Fikk nesten 3 millioner kroner

I tillegg til de 500.000 kronene for arbeidstillatelsen, viser kontrakten at Solbakken fikk betalt ytterligere 277.777 euro av Molde for å få igjennom avtalen. Til sammen satt agenten igjen med nesten tre millioner kroner for overgangen fra Molde.

Jim Solbakken har ikke besvart TV 2s henvendelser vedrørende denne saken.

– Kunne brukt flere ord
Molde-direktør Tarje Nordstrand Jacobsen forklarer ordbruken i Solbakken-kontrakten slik:

– Her kunne det sikkert vært brukt flere ord som i denne sammenhengen her betyr det samme.

– Har du noen eksempler på det?

– Ja, for eksempel så er det jo rimelig mange lobbyister i og rundt Stortinget, som er betalt for å påvirke, yte bistand eller hva man måtte kalle det for.

Artikkelen fortsetter nedenfor kontrakten!

AVTALEN: Kontrakten mellom Jim Solbakken og Molde Fotballklubb.
AVTALEN: Kontrakten mellom Jim Solbakken og Molde Fotballklubb.

Advokater rister på hodet
Advokatene Espen Henrik Johansen og Brynjulf Risnes er begge eksperter på strafferett. Førstnevnte har vært involvert i blant annet sakene rundt Morgan Andersen og Steffen Kjærgaard, mens sistnevnte jobber mye med saker knyttet til immigrasjon.

– Den avtalen der har ingenting med kjøp og salg av fotballspillere å gjøre. Det er en ren avtale for å få en spiller i posisjon slik at man kan tjene mye penger på det, sier Johansen, og fortsetter:

– Å inngå en slik avtale er etter mitt skjønn etisk svært betenkelig. Rent juridisk er det i beste fall i en gråsone.

– Assosiasjonene går i retning korrupsjon. I beste fall er en uheldig påvirkning, en pressituasjon. Det å påvirke for å få arbeidstillatelse er på en måte ikke noe man gjør. Arbeidstillatelser er noe man har et regelverk for, som skal være enkelt i tillegg til at alle skal behandles likt, sier Risnes til TV 2.

– Et utall muligheter
Nordstrand Jacobsen forklarer videre:

– Når vi skriver påvirkning her, så betyr det påvirkning i den forstand at vi skal påvirke på en måte som gjør at vi tar i bruk de mulighetene og midlene som er legitime.

– Hvilke midler er det snakk om her?

– Man kan snakke med folk, man kan kontakte folk, man kan vise frem folk, man kan sende DVD'er, man kan snakke med sentrale myndigheter – her er et utall av muligheter som vi kan være med å bearbeide.

– Vi har utelukkende handlet ut i fra det vi har visst og ment var legitimt, og kun handlet i god tro og vært åpen om det fra dag én, legger Molde-sjefen til.

NFF har fått kopi
Nederst i kontrakten mellom Solbakken og Molde er det verdt å merke seg at følgende står skrevet:

«Denne avtale er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene og med kopi til NFF.»

TV 2 har vært i kontakt med generalsekretær i Norges Fotballforbund Kjetil Siem, som ikke ønsker å kommentere denne saken. Grunnen til det er at NFF fortsatt venter på FIFAs konklusjon vedrørende etterforskningen av Jim Solbakkens agentvirksomhet.

Snarlig FIFA-avklaring?
I november i fjor kom nyheten om at Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) etterforsket overganger Jim Solbakken har vært involvert i. Resultatet og konklusjonen av etterforskningen skulle vært klar i midten av desember, men har tatt lengre tid enn ventet.

Tirsdag 13. januar sendte NFF ut en pressemelding om at FIFA ville komme med en konklusjon i løpet av 14 dager. 

I dag, to uker og én dag etter, skriver FIFA følgende i en e-post til TV 2:

– Vi vil informere dere om dette så snart vi har anledning til det.

Vis flere