LØSLATES: Mulla Krekar slippes fri fra Kongsvinger fengsel 25. januar.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
LØSLATES: Mulla Krekar slippes fri fra Kongsvinger fengsel 25. januar.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen vil gi Krekar meldeplikt

Justisminister Anders Anundsen erkjenner at mulla Krekar ikke kan sendes til Irak.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) erkjenner at mulla Krekar ikke kan sendes tilbake til Irak nå. I stedet skal han møtes med meldeplikt og et pålagt oppholdssted – trolig utenfor Oslo.

Onsdag sendte justisministeren en instruks til Politidirektoratet som innebærer at personer som Krekar i regelen skal pålegges meldeplikt og et bestemt oppholdssted inntil de er sendt ut av landet. Hjemmelen er utlendingslovens paragraf 105.

Justisministeren anslår overfor NTB at en «håndfull» personer er aktuelle for meldeplikt og pålagt oppholdssted. Forutsetningen er at de vurderes som en fare for rikets sikkerhet, og at det foreligger et utvisningsvedtak som av ulike grunner ikke kan iverksettes umiddelbart.

Den nye instruksen åpner ikke for å sette Krekar i husarrest eller forvaring. Han vil dermed kunne gå fritt på gaten, såframt han oppfyller meldeplikten. Mer usikkert er det om han vil kunne oppholde seg i Oslo.

– Utgangspunktet i instruksen er at pålagt oppholdssted skal være utenfor de store byene, sier Anundsen til NTB. (©NTB)