Norsk-katolsk leder: – Det er noe man ikke bør karikere

Den katolske kirke i Norge mener det går en grense for hva som er akseptabelt å sette på trykk. Pater Haavar forstår muslimer som føler seg krenket av Muhammed-karikaturer. 

Charlie Hebdo karikerer ikke bare islam. Også de andre religionene karikeres av magasinet. Hvordan reagerer jødiske og kristne ledere når deres egen tro rammes av satire? ***Se reaksjonen til jødiske og kristne ledere i Norge i reportasjen over. - Vi må tåle å bli provosert, fastslår rabbiner Joav Melchior i Det mosaiske trossamfunnet. TV 2 møter ham i synagog