Det var mandag denne uken det ble kjent at Krekar slipper ut av fengsel, 25. januar. 

Samtidig skaper Krekar full krangel i Fremskrittspartiet. 

Vil bruke nødhjelpspenger

Onsdag ettermiddag endte det med kraftige diskusjoner på partiets gruppemøte i Stortinget.

Rabaldermøte i Frp handlet om å bruke nødhjelpspenger for å tvinge Irak til å ta i mot Krekar.

Mange i stortingsgruppen støttet dette forslaget. Mens folk fra regjeringen gikk kraftig i mot. Justisminister Anders Anundsen var til stede på møtet.

Forslaget om å knytte nødhjelp til Irak sammen med krav om at landet tar i mot Krekar var opprinnelig foreslått av Christian Tybring-Gjedde og Ulf Leirstein, som er partiets justispolitiske talsmann. Men gruppemøtet avviste forslaget.

Ekspertgruppe 

For Fremskrittspartiet har desperat forsøkt å finne løsninger på problemet Krekar. I Justisdepartementet har man hatt en egen Krekar-gruppe med eksperter på mange felt som har forsøkt å finne en løsning:

– Det er en gruppe internt her i Justisdepartementet som har jobba og fortsetter å jobbe med Krekar saken, for å finne løsninger både på kort og lengre sikt, sier statssekretær Jøran Kallmyr i Justisdepartementet til TV 2.

– Hvem deltar i denne gruppa?

– Det er personer med god kompetanse på ulike juridiske områder. Dette gjelder utlendingsfeltet, internasjonal rett og ikke minst hvordan man skal håndtere saken i norsk rett, sier Kallmyr.

Også Frps nestleder Per Sandberg har deltatt i denne gruppa. De har blant annet sett på om det er mulig å endre noen forskrifter, slik at Krekar kan holdes i forvaring, fram til man finner en endelig løsning. Men Kallmyr vil ikke si så mye om hva som er vurdert i Krekar-gruppa.

– Foreløpig så ønsker vi ikke å gå i detaljer på hva slags type endringer, om noen, vi har diskutert. Vi har en del kortsiktige og langsiktige vurderinger, men på nåværende tidspunkt kan vi ikke gå i detaljer på dem, sier han.

Mullah Krekar slipper ut av fengsel den 24 januar.